Dysgu Proffesiynnol


Cofrestriad

Mae’r RhGMBC yn darparu cyngor, adnoddau a dysgu proffesiynol i athrawon i helpu i gyfoethogi profiad mathemategol myfyrwyr a hyrwyddo astudiaeth barhaus o fathemateg. Rydym hefyd yn cynnal ymchwil gweithredu mewn partneriaeth ag athrawon. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ysgolion a cholegau ac rydym wedi bod yn darparu dysgu proffesiynol ers 2014. Rydym wedi cefnogi cannoedd o athrawon o ysgolion / colegau ledled Cymru. Er bod ein dysgu proffesiynol (DP) yn canolbwyntio yn bennaf (er nad yn gyfan gwbl) ar CA5 yn nhermau cynnwys, mae pob cwrs hefyd yn ceisio datblygu addysgeg effeithiol ac yn cefnogi Cwricwlwm Cymru yn hyn o beth.

Mae’r RhGMBC wedi datblygu ystod eang o adnoddau ein bod yn hapus iawn i rannu gydag athrawon. Mae cofrestru hefyd yn rhoi mynediad am ddim i athro defnyddiwr sengl i adnoddau mathemateg bellach Integral. Mae’r adnoddau’n cynnwys deunyddiau i gefnogi addysgu a dysgu Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach, y rhan fwyaf o bynciau Tystysgrif lefel 2 mathemateg ychwanegol ac Arholiadau STEP.  

Mae cofrestru hefyd yn rhoi mynediad i’n hamrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi am ddim gan gynnwys gweithdai undydd, sesiynau ar-lein, sesiynau pwnc / modiwl penodol, opsiynau yn yr ysgol yn ogystal â chyrsiau hirach. Gweler cyfleoedd dysgu proffesiynol isod.

I gael mynediad i’r uchod, cofrestrwch yma.

Cefnogaeth leol

Cydlynwyr Ardal

Bydd gennych Gydlynydd Ardal (CA) ar gyfer eich rhan chi o Gymru. Mae yna hefyd aelodau arweiniol o’r tîm ar gyfer dysgu proffesiynol, adnoddau ac ati. Mae eu manylion yma. Gallwch gysylltu â’r arweinydd DP neu eich CA lleol i drafod eich anghenion DP.

Cymorth Cwricwlwm

Cyrsiau Dysgu Proffesiynol

Mae RhGMBC yn cynnig Cyrsiau Dysgu Proffesiynol ar gyfer Mathemateg Ychwanegol Lefel 2 Haen Uwch TGAU a phob Modiwl Safon Uwch trwy wasanaeth Ar Alw. Mae’r dull newydd hwn yn opsiwn astudio hyblyg ar-lein i athrawon.

Mae RhGMBC hefyd yn cynnig Dysgu Proffesiynol ar gyfer pob un o’r chwe uned Mathemateg Bellach dros ddwy flynedd academaidd. Yn 2023 i 2024, bydd y RhGMBC yn darparu Dysgu Proffesiynol ar-lein ac wyneb yn wyneb ar gyfer MBU1, MBU5 ac MBU6, ar draws y flwyddyn academaidd gyfan. Yn 2024 i 2025 bydd MBU2, MBU3 a MBU4 yn cael eu cynnig yn yr un fformat.

Mae RhGMBC hefyd yn cynnig ystod eang o gyrsiau Dysgu Proffesiynol byr ar gyfer Geogebra a DESMOS, ynghyd â’n gweithdai addysgeg.

Ein Deunyddiau
 • Cynllun gwaith llawn adnoddau ar gyfer mathemateg a mathemateg bellach Safon Uwch
 • Fideos Mathemateg UG Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg UG Adolygu Cwestiynau Arholiad
 • Atgyfnerthu Mathemateg UG
 • Fideos Mathemateg A2 Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg A2 Adolygu Cwestiwn Arholiad
 • Fideos Mathemateg Bellach AS Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg Bellach AS Adolygu Cwestiynau Arholiad
 • Fideos Mathemateg Bellach A2 Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg Bellach A2 Adolygu Cwestiynau Arholiad
 • Cyfres amrywiol o fideos trosglwyddo a chyfoethogi
 • Mynediad i adnoddau Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch Integral

Ar gyfer deunyddiau cefnogi cwricwlwm ewch i’n tudalen Cymorth Cwricwlwm.

Digwyddiadau Dysgu Proffesiynol Diweddaraf

DP Dull Ystafell Dddosbarth Wyneb i Waered - BethCwrs ar Weithredu’r Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i WaeredPwyAthrawonPrydMehefin – Rhagfyr 2024 Dyddiadau isod.SutHybridI gofrestrufmspwales@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth  Rydym yn cynnig cwrs hybrid ar gyfer athrawon sydd am archwilio gweithredu’r FCA. Bydd y cwrs yn edrych ar theori, ymarfer, realiti a datblygiad yr FCA gyda ffocws clir ar ymarferoldeb. Bydd y cwrs hefyd yn cyflwyno… Read More »DP Dull Ystafell Dddosbarth Wyneb i Waered
DP Rhaglenni Astudio Cysylltiedig - Beth Cwrs ar Gynllunio Cysylltiadau Mathemategol Pwy Athrawon Pryd Diwedd Chwefror – Gorffennaf 2024 Dyddiadau isod Sut Hybrid I archebu fmspwales@swansea.ac.uk Mwy o WybodaethBydd hwn yn gwrs hybrid, yn cyfeirio at CiG a Safon Uwch, ar ddylunio (neu addasu) Rhaglenni Astudio gyda ffocws penodol ar gysylltiad mathemategol, gan helpu i gyfeirio at y cysylltiadau hyn… Read More »DP Rhaglenni Astudio Cysylltiedig
Dysgu Proffesiynol 2023/24 - Beth Cyrsiau Dysgu Proffesiynol – Cofrestrwch nawr ar gyfer 2023/24 Pwy Athrawon CA4 a CA5 Pryd Ar-alw a sesiynau byw ar gael Sut Ar-alw Hydref, Gaeaf a Gwanwyn 2023/24 I archebu fmspwales@swansea.ac.uk Rhagor o wybodaeth Mae’r RhGMBC yn falch o gynnig cwrs dysgu proffesiynol ar gyfer Mathemateg Uwch TGAU mewn fformat Ar Alw. Mae’r cyrsiau… Read More »Dysgu Proffesiynol 2023/24
Geogebra Lefel 2: Safon Uwch - Beth Geogebra fel adnodd i ddysgu Mathemateg Safon Uwch (MU3) Pwy Athrawon CA5 Pryd Tymor Hydref a Gwanwyn 2023-2024 Sut Ar-lein I gofrestru fmspwales@swansea.ac.uk Rhagor o Wybodaeth Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno ffyrdd y gallai Geogebra fod yn ddefnyddiol mewn ystafell ddosbarth Mathemateg Safon Uwch. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer athrawon Safon Uwch… Read More »Geogebra Lefel 2: Safon Uwch
Geogebra Ystadegaeth Lefel 1: Safon Uwch - Beth Geogebra fel adnodd i addysgu Mathemateg Ystadegaeth Safon Uwch (MU2) Pwy Athrawon CA5 Pryd Tymor Gwanwyn a Haf 2023-2024 Sut Ar-lein I archebu fmspwales@swansea.ac.uk Rhagor o wybodaeth Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno ffyrdd y gallai Geogebra fod yn ddefnyddiol mewn ystafell ddosbarth Mathemateg Safon Uwch. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer Athrawon Safon… Read More »Geogebra Ystadegaeth Lefel 1: Safon Uwch
Geogebra Lefel 1: TGAU - Beth Geogebra fel arf i addysgu Mathemateg TGAU Pwy Athrawon CA4 Pryd Tymor yr Hydref 2023 Sut Ar-lein I gofrestru fmspwales@swansea.ac.uk Rhagor o wybodaeth Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno ffyrdd y gallai Geogebra fod yn ddefnyddiol yn yr ystafell ddosbarth Mathemateg TGAU. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer athrawon TGAU sy’n hollol newydd i’r… Read More »Geogebra Lefel 1: TGAU
Geogebra Mecaneg Lefel 1: Mathemateg Safon Uwch - Beth Geogebra fel adnodd i ddysgu Mecaneg Mathemateg Safon Uwch (MU2/4) Pwy Athrawon CA5 Pryd Tymor yr Haf 2023-2024 Sut Ar-lein I gofrestru fmspwales@swansea.ac.uk Rhagor o wybodaeth Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno ffyrdd y gallai Geogebra fod yn ddefnyddiol mewn ystafell ddosbarth Mathemateg Safon Uwch. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer athrawon Safon Uwch sydd… Read More »Geogebra Mecaneg Lefel 1: Mathemateg Safon Uwch
Mathemateg Bellach 3 – Cwrs Dysgu Proffesiynl - Beth Methemateg Bellach 3 – Cwrs Dysgu Proffesiynol (Mecaneg Bellach) Pwy Athrawon CA5 Pryd Medi 2024 – Mawrth 2025 Sut Hybrid- Ar-lein yn bennaf, gyda sesiynau byw yn cael eu cynnal i ymdrin â’r pynciau mwy cymhleth yn Ne a Gogledd Cymru I archebu fmspwales@swansea.ac.uk Mwy o wybodeaeth Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw… Read More »Mathemateg Bellach 3 – Cwrs Dysgu Proffesiynl
Mathemateg Bellach 4 – Cwrs Dysgu Proffesiynol - Beth Mathemateg Bellach 4 – Cwrs Dysgu Proffesiynol (Pur Bellach) Pwy Athrawon CA5 Pryd Hydref 2024 i Gorffennaf 2025 Sut Hybrid- Ar-lein yn bennaf, gyda sesiynau byw yn cael eu cynnal i ymdrin â’r pynciau mwy cymhleth yn Ne a Gogledd Cymru I archebu fmspwales@swansea.ac.uk Mwy o wybodeaeth Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw… Read More »Mathemateg Bellach 4 – Cwrs Dysgu Proffesiynol
Mathemateg Bellach 6 – Cwrs Dysgu Proffesiynol - Beth Mathemateg Bellach 6 – Cwrs Dysgu Proffesiynol (Mecaneg Bellach) Pwy Athrawon CA5 Pryd Medi 2023 i Gorffennaf 2024 Sut Hybrid- Ar-lein yn bennaf, gyda sesiynau byw yn cael eu cynnal i ymdrin â’r pynciau mwy cymhleth yn Ne a Gogledd Cymru I archebu fmspwales@swansea.ac.uk Mwy o wybodeath Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw… Read More »Mathemateg Bellach 6 – Cwrs Dysgu Proffesiynol

Astudiaethau Achos

Ysgol Gyfun Radur “Rwyf wedi magu hyder a byddaf yn gallu dysgu Mathemateg Bellach Uned 2 y flwyddyn nesaf, sy’n helpu Ysgol Gyfun Radur i barhau i gynnig Mathemateg Bellach …” Darllen mwy… 

Ysgol Penglais “Fe wnes i fwynhau defnyddio’r adnoddau hunan-astudio. Roeddwn yn gallu gweithio ar fy nghyflymder fy hun.” Darllen mwy…

Ysgol Gyfun Trefynwy “Mwynhaodd yr athrawon y fformat hwn o ddysgu proffesiynol. Roeddent yn gweld bod y sleidiau a’r adnoddau cyn y sesiwn cymorth dan gyfarwyddyd yn ddefnyddiol iawn.” Darllen mwy…

Emma Pugh Ysgol Gyfun Porthcawl “Rydym wedi cael hyfforddiant pwrpasol ar bynciau yr ydym wedi gofyn amdanynt ac rydym wedi gallu hyfforddi ein holl staff.” Darllen mwy…

Gwenallt Jones Ysgold Bro Teifi “Rwy’n teimlo’n hyderus wrth addysgu’r unedau ystadegau ac ennill yr adnoddau sydd eu hangen i addysgu’r maes llafur a’r cynnwys cyfan.” Darllen mwy…

Clare Power Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan“Roedd y cwrs yn dda ar gyfer cwrdd ag athrawon eraill ac yn sicr cafodd fy ymennydd weithio ar bynciau mathemateg pellach mwy anodd.” Darllen mwy…

Helen Hayes Ysgol Uwchradd Bryn Elian “Cwrs ardderchog, mae’n cynnwys y maes llafur cyfan o FP1 ac rwy’n teimlo’n llawer mwy hyderus yn awr gydag esboniadau a rhesymu y tu ôl i ddulliau.” Darllen mwy…

Laura Makarek Ysgol Caldicot “Mae’n rhoi cyfle i chi ddysgu technegau newydd nid yn unig gan y tiwtor ond gan yr athrawon eraill ar y cwrs. Mae wedi rhoi hyder i mi gyflwyno FP1.” Darllen mwy…

Stuart Ball Ysgol Gyfun Caerleon “Mae gen i wybodaeth llawer dyfnach o’r cwrs ac rwy’n teimlo’n hyderus i fynd i’r afael â llawer o bynciau o sawl dull gwahanol.” Darllen mwy…

Gorffennol | Digwyddiadau Dysgu Proffesiynol
🎄Sgwrs Nadolig Chweched Ddosbarth Ysgol Fathemateg ac Ystadegau’r Brifysgol Agored. - Dysgwch sut i ddefnyddio DESMOS a chynhyrchu eich adnoddau eich hun ar gyfer myfyrwyr
Dysgu Proffesiynol Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered – Gorffennol - Beth Dysgu Proffesiynol Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered Pwy Athrawon CA5 Pryd Mehefin/Gorffennaf 2022, Hydref a Rhagfyr 2022. I gael eu ailadrodd ym Mhehefin/Gorffennaf 2023. Sut Ar-lein I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodath Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i ddefnyddio’r Dull Wyneb i Waered, yn seiliedig ar ein Hymchwil Gweithredu. Bydd y cwrs… Read More »Dysgu Proffesiynol Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered – Gorffennol
2022 ACAM - Click here
Darlith yr Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegaeth 2021-2022 - Rydym yn byw mewn byd sy'n canolbwyntio fwyfwy ar ddata, lle mae'n hanfodol i bawb fod ag ymwybyddiaeth ystadegol ac adeiladu ar eu synhwyrau ystadegol. ..
Gweithdy fectorau – MBU1 - Beth Gweithdy fectorau – MBU1 Pam Arthrawon CA5 Pryn Mehefin 2023 Sut Sesiwn fyw o bell I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar waith fector manyleb Mathemateg Bellach Uned 1 UG. Bydd y prif gysyniadau yn cael eu cyflwyno gyda chymorth Geogebra, lle bo hynny’n briodol, ac yna’n cael eu defnyddio… Read More »Gweithdy fectorau – MBU1
Angen gwirfoddolwyr ar gyfer Cyfle Dysgu Proffesiynol - Ein nod cychwynnol yw cynhyrchu nifer o gwestiynau ar gyfer Mathemateg Safon Uwch CBAC
Geogebra Canolradd drwy Gyfrwng Cymraeg - Darpariaeth Sesiynau byw o bell Dyddiad Tymor yr Hydref 2021/2022 Cost Am ddim i ysgolion neu golegau a ariennir gan y wladwriaeth I Archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Bydd y gweithdy hwn yn adeiladu ar hanfodion Geogebra a bydd yn canolbwyntio ar flychau gwirio a blychau testun, taenlenni a botymau Geogebra a’u cymwysiadau i Fodelu… Read More »Geogebra Canolradd drwy Gyfrwng Cymraeg
Defnyddio Geogebra ar gyfer FMU1 a FMU4 - Darpariaeth Sesiynau byw o bell Dyddiad Sesiwn 1: Dydd Mercher 13eg Hydref 16: 00-17: 30 neu ddydd Iau 14eg Hydref 19: 00-2030Sesiwn 2: Dydd Mercher 10fed Tachwedd 16: 00-17: 30 neu ddydd Iau 11eg Tachwedd 19: 00-20: 30 Cost Am ddim i ysgolion neu golegau a ariennir gan y wladwriaeth I Archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o… Read More »Defnyddio Geogebra ar gyfer FMU1 a FMU4
Hafaliadau Differol trefn un - Darpariaeth Sesiwn fyw o bell Dyddiad Tymor yr Hydref 2021/2022 Cost Am ddim i ysgolion neu golegau a ariennir gan y wladwriaeth I Archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Er ei bod yn amlwg, o ganlyniad i’r amharu yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf, na fydd CBAC yn archwilio ffurfio hafaliadau differol syml yn 2022, mae dal… Read More »Hafaliadau Differol trefn un