BethCynhadledd Arloesi a Chreadigrwydd mewn Addysgu Mathemateg V
I BwyAthrawon
Pryd12 Gorffennaf 2024
08:30-16:30
SutAr lein ar Gathertown a Teams
Archebuhttps://forms.gle/6oHNzbPmSLCBXEvD8
‘Cynhadledd wych, pobl wych’

Mwy o wybodaeth

Gwahoddir pob athro mathemateg uwchradd ac addysgwr athrawon yng Nghymru i ymuno â chynhadledd ICMT 2024 ar 12 Gorffennaf 2024 Ar-lein yn Gathertown a Teams.

 • Wedi’i gynllunio i athrawon ddod am y diwrnod cyfan neu sesiynau dethol os na allant gael athrawon cyflenwi.
 • Cyfuniad o gyflwyniadau a grwpiau trafod.
 • Ar gyfer Cynradd, 11-16 a 16-18

Mae sesiynau yn cynnwys:

 • Helpu Rhieni i helpu eu plant i ddod yn fathemategwyr
 • CiG Cynradd: dysgu trwy chwarae a mwy
 • Cyflwyniad i Fathemateg Penderfyniad (Mathemateg Ychwanegol newydd)
 • Geogebra: cysylltu torysau euraidd – profiad trawsnewidiol!
 • Geometreg X (Twitter gynt).
 • Taith trwy Feddwl yn Fathemategol

Mae Grwpiau Trafod yn cynnwys:

 • Ysgolion â gweledigaeth: astudiaethau achos RhGMBC
 • Clybiau Mathemateg: Lle Gemau mewn Addysg Mathemateg
 • Dysgu Deialog trwy Fyrddau Gwyn Hud
 • Sut i ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch o RhGMC