Dolennau defnyddiol

Gwlewch isod peth o’r gwefannau rydyn yn hoff iawn o, naill ai am eu bod yn defnyddiol tu hwnt neu’n diddorol iawn! Os oes gennych unrhyw mwy o wefannau hoffwch argymell i ni, byddwch yn siwr i ebostio ni.

Cyffredinol
CBAC – Manylebau 
https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/mathemateg-ug-safon-uwch/#tab_overview 
Maths danddaearol 
https://undergroundmathematics.org/ 
Mathemateg 
https://www.mathemateg.com 
Jonny Griffiths: Casgliad o Ddeugain o Weithgareddau Ymchwiliol Penagored
ar gyfer Ystafell Ddosbarth Mathemateg Bur Lefel A (Pob adnodd yn Saesneg)
https://www.risps.co.uk/
Jonny Griffiths: Casgliad o Ddeugain o Weithgareddau Ymchwilio Penagored
ar gyfer Ystafell Ddosbarth Mathemateg Bur PELLACH Lefel A (Pob adnodd yn Saesneg)
www.s253053503.websitehome.co.uk/further-risps/index.html
Jonny Griffiths: Gweithgareddau ar gyfer Ystafell Ddosbarth Ystadegaeth Lefel A (Pob adnodd yn Saesneg)
http://www.s253053503.websitehome.co.uk/msv/index.html
Jonny Griffiths: Casgliad o ddeugain o weithgareddau mathemateg yn pontio rhwng Safon Uwch a Phrifysgol (Pob adnodd yn Saesneg)
http://www.s253053503.websitehome.co.uk/carom/index.html
 Technoleg
Geogebra Lawrlwytho 
https://www.geogebra.org/download  
Dolen Desmos 
www.desmos.com  
WolframAlpha 
https://www.wolframalpha.com 
 Datrys Problemau
NRICH 
https://nrich.maths.org/
  
a’r map defnyddiol o bynciau cwricwlwm uwchradd i eu adnoddau: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UGaBILHwlMponhRQOoZq0roJNJgczWEfgr4i_707l5M/edit?usp=sharing 
UKMT – yr elusen addysg maths sy’n hybu y hwyl o ddatrys problemau 
https://www.ukmt.org.uk 
Mynediad i Brifysgol
STEP – Papur Mynediad Chweched Tymor Maths Caergrawnt, a’i rhaglen cefnogi ar-lein sydd am ddim 
https://maths.org/step/welcome  
MAT – Prawf Asesu Mathemateg Rhydychen ac Imperial 
https://www.maths.ox.ac.uk/r/mat 
TMUA – Y Prawf o Fathemateg ar gyfer Derbyn Myfyrwyr Prifysgol 
https://www.admissionstesting.org/for-test-takers/test-of-mathematics-for-university-admission/ 
Meddwl am broblemau mathemateg mewn amser real
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOft35kj95aajgXAFHKklygbpsESMQUid
Yn diddorol/ychwanegol 
Numberphile 
https://www.numberphile.com 
Three Blue One Brown 
Dangosiadau ac esboniadau prydferth o bynciau mathemateg uwchraddol 
https://www.3blue1brown.com/ 
Cyfreithiwr yn canmol maths 
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m00100jy 
Ffilmiau Maths… 
https://people.math.harvard.edu/~knill/mathmovies/ 
Lliwiau Math 
https://www.vismath.eu/en/films/colors-of-math/  
Pwysigrwydd Mathemateg
https://www.youtube.com/watch?v=Zuf8bJY7Zuk
Ffiseg
https://outreach.phy.cam.ac.uk
https://www.physics.ox.ac.uk/study/undergraduates/how-apply/physics-aptitude-test-pat
Economeg
https://www.discovereconomics.co.uk