Ymchwil


Ymchwil Gweithredu

Mae RhGMBC wedi ymrwymo i ymchwil addysgeg ac addysgol arall tuag at ein helpu i gefnogi ein nodau orau.

Rydym wedi cynnal ymchwil i:

 • Pam mae myfyrwyr yn dewis (neu ddim yn dewis) astudio Mathemateg Bellach
 • Diwygio’r cwricwlwm
 • Y newid i’r Brifysgol
 • Offer i gefnogi dylunio cwricwlwm cysylltiedig

Rydym hefyd wedi cynnal ymchwil weithredol, gan weithio gydag athrawon yng Nghymru i:

 • Y Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Integreiddio Geogebra i Addysg Fathemateg
 • Delweddu Ystadegau a’r Cylch Ymchwilio

Rydym wedi cyhoeddi papurau mewn Cyfnodolion a Thrafodion Cynhadledd – mae cysylltiad rhwng rhai o’r rhain yn y gwymplen ‘Published Research’.

Gellir gweld prosiectau wedi’u cynllunio a gwaith parhaus isod. Rydym hefyd yn awyddus i gefnogi athrawon gyda syniadau ymchwil weithredol.

E-bostiwch fmspwales@swansea.ac.uk i gael mwy o wybodaeth neu i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan.

Prosiectau Ymchwil a Gynlluniwyd 2021/2022

Bydd gwaith ymchwil eleni yn dibynnu ar ymatebion i’r pandemig. Yn ogystal ag o bosibl ail-gychwyn y prosiectau sydd wedi’u hatal isod, rydym yn gobeithio gweithio ar:

 • Gweithredu Cwricwlwm Cysylltiedig mewn Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch
Prosiectau Ymchwil Cyfredol – 2020/2021

O addysgu o bell mewn argyfwng i addysgu o bell o ansawdd: astudiaeth achos o allgymorth mathemateg ysgol uwchradd Covid-19 FMSPW.

 • Astudiaethau achos o raglenni allgymorth mathemateg asyncronig RhGMBC wrth gau ysgolion.
 • Myfyrwyr yn gweithio â chyfoethogi mathemateg yn ystod Covid-19
 • Dadansoddiad yn erbyn tueddiadau rhyngwladol mewn addysg Covid-19 ysgol, ymchwil ar ddysgu cyfunol a phrofiad 10 mlynedd RhGMBC o gynnig cyrsiau o bell mewn Mathemateg Bellach yng Nghymru
 • Mae’r prosiect yn parhau, a bydd y canfyddiadau’n cyfrannu at ailgylchu’r deunyddiau a gynhyrchir yn ystod Covid-19
 • Arloesi o dan Covid – wedi’i adael oherwydd anawsterau pandemig anorchfygol
Prosiectau Ymchwil Ataliedig – 2019/2020

Gellir ailgychwyn y prosiectau hyn pan fydd amodau’n caniatáu

Dulliau Dosbarth Wyneb i Waered

 • Effaith defnyddio’r Dull Wyneb i Waered ar wytnwch myfyrwyr
 • Cyfleoedd i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach

Integreiddio Geogebra i Addysg Fathemateg

 • Ymchwil gychwynnol i agweddau athrawon at ddefnyddio Geogebra
 • Ymchwil gychwynnol i agweddau myfyrwyr at ddefnyddio Geogebra

Delweddu Ystadegau a’r Cylch Ymchwilio

 • Effaith dull pwnc a delweddu perthnasol o gyflwyno myfyrwyr i’r cylch trin data

E-bostiwch fmspwales@swansea.ac.uk i gael mwy o wybodaeth neu i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan.


Ymchwil Cyhoeddedig

Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered

Papurau BSLRM cyhoeddedig

Cwricwla Cysylltiedig

Papurau BCME cyhoeddedig

Rhaglenni Astudio Safon Uwch Cysylltiedig

Papurau BSLRM cyhoeddedig

Cwricwlwm 3D

Papur Covid-19 y Senedd
Addysgeg
 • Lyakhova, S., Oakes, D. & Joubert, M (2021) Mathemateg yn ystod Covid-19: myfyrwyr 16+ oed yn ymateb i ‘Bocs Set’ deunyddiau fideo cyfoethogi mathemateg https://doi.org/10.1093/teamat/hrab023
 • Lyakhova, S. & Joubert, M. (2021) Mathemateg Bellach Ôl-16 dysgu cyfunol: hunanreoleiddio dysgwyr, gwytnwch mathemategol a thechnoleg. Addysgu Mathemateg a’i Gymwysiadau: Cyfnodolyn Rhyngwladol yr IMA. https://doi.org/10.1093/teamat/hrab005  
 • Lyakhova, S., Joubert, M., Capraro, M., & Capraro, R. (2019) Dylunio cwricwlwm yn seiliedig ar bedwar pwrpas: gadewch i fathemateg siarad drosto’i hun.Journal of Curriculum Studies, 51(4), 513-529. 
Dewis Mathemateg Bellach
 • Lyakhova, S. & Neate, A. (2021) Mathemateg Bellach, dewis myfyrwyr a phontio i’r brifysgol: rhan 2 – graddau STEM heblaw mathemateg. Addysgu Mathemateg a’i Gymwysiadau: Cyfnodolyn Rhyngwladol yr IMA. https://doi.org/10.1093/teamat/hrab004
 • Lyakhova, S. & Neate, A. (2019) Mathemateg Bellach, dewis myfyrwyr a phontio i’r brifysgol: rhan 1 – graddau Mathemateg. Addysgu Mathemateg a’i Gymwysiadau: Cyfnodolyn Rhyngwladol yr IMA, 38 (4), 167-190.https://doi.org/10.1093/teamat/hry013  
 • Tanner, H., Lyakhova, S., & Neate, A. (2016). Dewis Mathemateg Bellach. Cylchgrawn Addysg Cymru / Cyfnodolyn Addysg Cymru, 18 (2), 23-40. https://doi.org/10.16922/wje.18.2.4

E-bostiwch fmspwales@swansea.ac.uk i gael mwy o wybodaeth neu i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan.