Digwyddiadau Myfyrwyr

Digwyddiadau i fyfyrwyr…

Cyfredol | Digwyddiadau Lefel A…

Paratoi at MAT 2024 - Cyfres o bum sesiwn ar-lein i baratoi at y papur MAT
Cwrs Datrys Problemau blwyddyn 12 - Cwrs Cyflwyno Datrys Problemau Blwyddyn 12
STEP Blwyddyn 13 - Paratoi ar gyfer STGEP Blwyddyn 13
Sgyrsiau Gyrfaoedd mewn Mathemateg - Sgyrsiau cyffrous sy'n ateb y cwestiwn, "Pam astudio Mathemateg?"

Gorffennol| Digwyddiadau Lefel A…

Digwyddiadau o’r gorffennol

Os na allwch weld manylion digwyddiad cyfredol neu flaenorol sydd o ddiddordeb i chi, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

Cynhadledd STEM Prifysgol Abertawe ar gyfer Myfyrwyr Lefel A! - Cynhadledd undydd STEM ym Prifysgol Abertawe
Maths and Further Maths Revision Sessions - Revision sessions for A-level Maths and Further Maths modules
Sesiynau Adolygu Mathemateg a Mathemateg Bellach 2024 - Sesiynau Adolygu modiwlau Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch
Cynhadledd Nadolig Blwyddyn 12 Caerdydd - Cynhadledd Nadolig ym Mhrifysgol Caerdydd
Cyflwyniad i brofion derbyn y brifysgol STEP, MAT a TMUA - Sesiwn awr yn cyflwyno profion derbyn y brifysgol STEP, MAT a TMUA
12: Darganfyddiaeth Mathemategol - Cynhadledd undydd mathemateg ym Aberystwyth
Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Unrhyw fyfyrwyr sydd ar fin cychwyn mathemateg neu fathemateg bellach ym mlwyddyn 12

Cyfredol | Digwyddiadau TGAU…

Dosbarthiadau Meistr Blwyddyn 10 Haf 2024 - Dosbarthiadau Meistr Mathemateg y Sefydliad Brenhinol ar gyfer Blwyddyn 10
Dathlu Merched mewn Mathemateg – Coleg Sir Benfro - Cynhadledd undydd mathemateg ym Coleg Sir Benfro
Celebrating Women in Maths Conference – Wrexham University - One day Maths Conference at Wrexham University
Cynhadledd Dathlu Merched mewn Mathemateg – Prifysgol Bangor - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Bangor
Dathlu Merched mewn Mathemateg – Prifysgol Wrecsam - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Glyndŵr
Sgyrsiau Gyrfaoedd mewn Mathemateg - Sgyrsiau cyffrous sy'n ateb y cwestiwn, "Pam astudio Mathemateg?"

Gorffennol | Digwyddiadau TGAU…

Digwyddiadau o’r gorffennol

Os na allwch weld manylion digwyddiad cyfredol neu flaenorol sydd o ddiddordeb i chi, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

Sesiwn Adolygu Mathemateg Ychwanegol Caerdydd - Sesiwn Adolygu Mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd ar 15 Mehefin 2024
Sesiwn Blasu Mathemateg Bellach 2024 - Pam astudio Maths Bellach Lefel Safon Uwch.
Mathemateg yw eich dyfodol bl 10- Prifysgol Caerdydd - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd
Cynhadledd Abertawe mis Ionawr: Blwyddyn 10 Mae Mathemateg yn Hwyl - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Abertawe
Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Unrhyw fyfyrwyr sydd ar fin cychwyn mathemateg neu fathemateg bellach ym mlwyddyn 12
Dathlu Diwrnod Mathemateg y Byd 2022 - Ymunwch am noson i ddathlu Diwrnod Mathemated y Byd
Sesiwn Adolygu Mathemateg TGAU Pasg - Sesiwn adolygu ar gyfer papurau TGAU Mathemateg Uwch a Chanolradd

Cyfredol | Digwyddiadau Blwyddyn 7, 8 neu 9…

Sgyrsiau Gyrfaoedd mewn Mathemateg - Sgyrsiau cyffrous sy'n ateb y cwestiwn, "Pam astudio Mathemateg?"

Gorffennol | Digwyddiadau Blwyddyn 7, 8 neu 9…

Digwyddiadau o’r gorffennol

Os na allwch weld manylion digwyddiad cyfredol neu flaenorol sydd o ddiddordeb i chi, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

Dosbarthiadau Meistr y Sefydliad Brenhinol Blwyddyn 9 2024 - Dosbarthiadau Meistr Mathemateg y Sefydliad Brenhinol ar gyfer Blwyddyn 9
Cynhadledd Wrecsam: Blwyddyn 8 a 9 - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Glyndŵr
Cynhadledd Bangor: Blwyddyn 8 a 9 - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Bangor
8&9: Darganfyddiaeth Mathemategol - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth
Cynhadledd Caerdydd mis Ionawr: Blwyddyn 8 a 9 Mae Mathemateg yn Hwyl - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd
Cynhadledd Mathemateg Blwyddyn 8 & 9 - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Abertawe