Digwyddiadau Myfyrwyr

Digwyddiadau i fyfyrwyr…

Digwyddiadau Blwyddyn 7, 8 neu 9…
Cynhadledd Mathemateg Blwyddyn 8 & 9 - Mae Mathemateg yn Hwyl!  BethCynhadledd Fathemateg yn AbertawePamMyfyrwyr galluog ym mlwyddyn 8 a 9Pryd29 Mehefin 2022 9:30-14:00I archebufmspwales@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Annwyl athro Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru’n falch o gyhoeddi cynhadledd un-dydd ym Mhrifysgol Abertawe, Parc Singleton ar gyfer myfyrwyr Mathemateg galluog o ysgolion Cymru. Fe’ch gwahoddir i ddod â myfyrwyr Blwyddyn 8/9.… Read More »Cynhadledd Mathemateg Blwyddyn 8 & 9
Digwyddiadau TGAU…
DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Hogwch eich pensiliau mathemategol! Beth Yn ystod y diwrnod hwn byddwn yn meddwl am Fathemateg neu Fathemateg Bellach Safon Uwch! Yn yr ysgol haf undydd byddwn yn cynnal amrywiaeth o sesiynau i’ch helpu i baratoi argyfer eich astudiaethau mathemateg wrth i chi fynd i flwyddyn 12, gan dynnu llwch oddi ar eich cyfrifiannell!Byddwn yn rhoi… Read More »DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf?
Mathemateg yw eich Dyfodol - Cynhadledd Mathemateg undydd ym Mhrifysgol Bangor
Adolygu Mathemateg Ychwanegol Haf  - Beth Dwy sesiwn ar-lein i helpu gyda’r adolygu terfynol ar gyfer arholiad Mathemateg Ychwanegol Lefel 2. Bydd fersiwn Saesneg a Chymraeg o’r sesiwn yn rhedeg ar yr un pryd. Pam Unrhyw un o flwyddyn 10 neu 11 sy’n sefyll Mathemateg Ychwanegol L2 Pryd Sesiwn 1: Sadwrn 11 Mehefin – 10:00 i 12:00 Sesiwn 2:  Llun 20 Mehefin –… Read More »Adolygu Mathemateg Ychwanegol Haf 
Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Mathemateg – oherwydd eich bod chi’n gallu! Beth Gweithdy hanner diwrnod, gan adeiladu eich cariad a’ch chwilfrydedd at fathemateg. Byddwn yn archwilio rhai problemau mathemategol sy’n datblygu’r sgiliau mathemategol gwych rydych chi wedi’u hennill hyd yn hyn. Rhoi lle i chi archwilio harddwch a hwyl mathemateg oherwydd bod chi’n gallu am y tro cyntaf… dyma’r… Read More »Blwyddyn 11! Beth nesaf?
Dathlu Diwrnod Mathemateg y Byd 20022 - Ymunwch am noson i ddathlu Diwrnod Mathemateg y Byd gyda’r Athro John Tucker and Dr Colin Wright 18:00 – 18:40 – Pwy oedd Robert Recorde, a beth wnaeth e? Yr Athro John Tucker 18:40 – 19:20 – Mathemateg mewn Twist, Dr Colin Wright. 19:20 – 19:40 – Sesiwn Holi ac Ateb gyda RhGMBC Yn addas i… Read More »Dathlu Diwrnod Mathemateg y Byd 20022
Sesiwn Adolygu Mathemateg TGAU Pasg - Beth Sesiwn adolygu ar gyfer papurau TGAU Mathemateg Uwch a Chanolradd Pam Myfyrwyr TGAU Mathemateg Uwch a Chanolradd Pryd 11 Ebrill 2022 – Prifysgol Bangor 12 Ebrill 2022 – Prifysgol Glyndŵr 12 Ebrill 2022 – Prifysgol Abertawe 13 Ebrill 2022 – Prifysgol Caerdydd 09:15 – 13:45  I archebu Sesiynau Abertawe a Chaerdydd -10 myfyriwr o’ch ysgol (ar gyfer pob… Read More »Sesiwn Adolygu Mathemateg TGAU Pasg
Sgyrsiau Gyrfaoedd mewn Mathemateg - Nawr ar gael ar-lein Mae myfyrwyr ysgol yn aml yn holi “Pam astudio mathemateg?” Mae’r sgyrsiau hyn yn rhoi ateb da, gan ddangos llawer o yrfaoedd amrywiol a diddorol sy’n defnyddio mathemateg: os ydych chi am liniaru newid yn yr hinsawdd, gwella’r GIG, dylunio ceir rasio, creu ffilmiau wedi’u hanimeiddio gan gyfrifiadur, dod o hyd… Read More »Sgyrsiau Gyrfaoedd mewn Mathemateg
Dosbarthiadau Meistr Mathemateg 2022 - Pwy yw’r trefnwyr? Mae’r dosbarthiadau yn cael eu trefnu gan Raglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru mewn partneriaeth â Sefydliad Brenhinol Prydain Fawr (www.rigb.org) a Phrifysgol Abertawe (Prifysgol Abertawe (swansea.ac.uk)) Ble fydd y dosbarthiadau yn cael eu cynnal?Fe’u cynhelir yn fyw ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams. Bydd myfyrwyr yn gallu postio atebion neu gwestiynau mewn blwch… Read More »Dosbarthiadau Meistr Mathemateg 2022
Sesiwn Blasu Mathemateg Bellach - Pam astudio Maths Bellach Lefel Safon Uwch.
Digwyddiadau Lefel A…
DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Hogwch eich pensiliau mathemategol! Beth Yn ystod y diwrnod hwn byddwn yn meddwl am Fathemateg neu Fathemateg Bellach Safon Uwch! Yn yr ysgol haf undydd byddwn yn cynnal amrywiaeth o sesiynau i’ch helpu i baratoi argyfer eich astudiaethau mathemateg wrth i chi fynd i flwyddyn 12, gan dynnu llwch oddi ar eich cyfrifiannell!Byddwn yn rhoi… Read More »DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf?
Paratoi at MAT  - Beth Cyfres o bum sesiwn ar-lein i baratoi at y papur MAT Pam Ar gyfer disgyblion blwyddyn 12 (2021/2022) sy’n anelu at sefyll y prawf MAT ym mis Tachwedd 2022 Pryd 4 a 11 Gorffennaf, 19 Medi, 3 a 17 Hydref Sut Ar lein ar Teams I archebu e.w.clode@bangor.ac.uk Bydd RhGMBC yn rhedeg cyfres o… Read More »Paratoi at MAT 
Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Mathemateg – oherwydd eich bod chi’n gallu! Beth Gweithdy hanner diwrnod, gan adeiladu eich cariad a’ch chwilfrydedd at fathemateg. Byddwn yn archwilio rhai problemau mathemategol sy’n datblygu’r sgiliau mathemategol gwych rydych chi wedi’u hennill hyd yn hyn. Rhoi lle i chi archwilio harddwch a hwyl mathemateg oherwydd bod chi’n gallu am y tro cyntaf… dyma’r… Read More »Blwyddyn 11! Beth nesaf?
Sesiynau Adolygu - Nodyn atgoffa – peidiwch a gadael i’ch myfyrwyr golli allan! 10:00 – 12:00 – Dyddiau Sadwrn Dyddiad Modiwl 05-Mawrth MB 1 12-Mawrth MB 4 20-Mawrth (Sul) MB 2 26-Mawrth MB 3 02-Ebrill MB 1 09-Ebrill MB 4 30-Ebrill MB 5 30-Ebrill MB 6 Mae amser o hyd yr wythnos hon i chi gofrestru eich myfyrwyr… Read More »Sesiynau Adolygu
DPMA 2021/2022 - Dechreuwch ddatblygu eich sgiliau datrys problemau
Cyflwyniad i STEP, MAT a Datrys Problemau - Cyflwyniad ar-lein i STEP, MAT a Datrys Problemau Mathemateg Anarferol