BethMae RhGMC yn falch o gynnig cyfres o sesiynau adolygu am ddim ar gyfer Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch. Mae rhain am am ddim i ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth yng Nghymru.  Rydym yn cynnig dosbarthiadau i ategu at wybodaeth bynciol. Byddwn yn cynnal sesiynau byw ar-lein am 2 awr ar ddyddiadau amrywiol (yr amserlen i’w weld isod).
PwyMyfyrwyr Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch
PrydMai a Mehefin
SutAr-lein
I archebuGweler dolenni isod

Rhagor o wybodaeth

Amserlen y Sesiynau Adolygu:

UnedDyddiadAr-leinAmser
Mathemateg Unit 2 UG Cymhwysol
Cofrestru Uned 2
11 MayAr-lein10:30-12.30
Mathemateg Uned 4 A2 Cynhwysol
Cofrestru Uned 4
11 MayAr-lein11:15 – 12:15
Mathemateg Uned 1 UG Pur
Cofrestru Uned 1
11 MayAr-lein13:00 – 14:30
Mathemateg Uned 3 A2 Pur
Cofrestru Uned 3
11 MayAr-lein14:45 – 16:15
MB Uned 1
Cofrestru MB Uned 1
11 MayAr-lein10:30 – 12:30
MB Uned 2
Cofrestru MB Uned 2
15 MayAr-lein16:30 – 18:00
MB Uned 3
Cofrestru MB Uned 3
23 MayAr-lein16:30 – 18:30
MB Uned 4
Cofrestru MB Uned 4
20 MayAr-lein16:30 – 18:30
MB Uned 5
Cofrestru MB Uned 5
06 JuneAr-lein17:00 – 19:00
MB Uned 6
Cofrestru Uned 6
31 MayAr-lein10:00 – 12:00

Am unrhyw gwestiynau ebostiwch Hayley: hao9@aber.ac.uk