Athrawon

Adnoddau a Chyrsiau…


Y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf i athrawon…

Dysgu Proffesiynol Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered 2023 - BethDysgu Proffesiynol Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i WaeredPwyAthrawon CA5Pryd29/06/2023, 06/07/2023, 12/10/2023 a 30/11/2023SutAr-leinI archebub.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodath Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i ddefnyddio’r Dull Wyneb i Waered, yn seiliedig ar ein Hymchwil Gweithredu. Bydd y cwrs hefyd yn cyflwyno cyfranogwyr i Adnoddau Fideo Wyneb i Waered RhGMBC – Powerpoints, Fideos a Nodiadau Bwlch.… Read More »Dysgu Proffesiynol Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered 2023
Diwrnod Amgylchedd y Byd - Cliciwch yma
Dosbarthiadau Meistr Haf Blwyddyn 9 a Blwyddyn 10 2023! - Beth Dosbarthiadau Meistr Mathemateg y Sefydliad Brenhinol Pam Myfyrwyr Blwyddyn 9 a Blwyddyn 10 sy’n alluog mewn mathemategol ac y bernir bod ganddynt botensial a diddordeb yn y dosbarthiadau Pryd nos Fercher 4:45pm-6:30pm ar 14 Mehefin, 21 Mehefin, 28 Mehefin, 5 Gorffennaf Sut Bydd y Dosbarthiadau Meistr yn cael eu cynnal ar-lein dros Zoom I… Read More »Dosbarthiadau Meistr Haf Blwyddyn 9 a Blwyddyn 10 2023!
Gwybodaeth am y cwrs Mecaneg - Beth Mecaneg ar gyfer Unedau 2 a 4 Safon Uwch Mathemateg Pwy Athrawon CA5 Pryd Mehefin i Hydref 20233 Sut Ar-lein I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Rhagor o wybodaeth Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw cynhwysfawr i’r cysyniadau Mecaneg sydd eu hangen ar gyfer Mathemateg Safon Uwch a bydd yn edrych ar sut i gyflwyno’r deunydd… Read More »Gwybodaeth am y cwrs Mecaneg
Geogebra: Gweithdy Setiau Data Mawr - Beth Geogebra fel adnodd darlunio a dadansoddi gweithdai setiau data mawr Pwy Athrawon CA4 a CA5 Pryd 17 Gorffennaf 2023 Sut Ar-lein I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Rhagor o wybodaeth Gan ddefnyddio data o “Ganlyniadau Cyfrifiad Ysgolion Llywodraeth Cymru Ebrill 2021”, bydd y gweithdy hwn yn: • Cyrchu data am niferoedd disgyblion ac athrawon yng ngwahanol Siroedd… Read More »Geogebra: Gweithdy Setiau Data Mawr
Datblygu meddylfryd ar gyfer Mathemateg - Beth Mae RhGMBC yn datblygu cyfres o weithdai i gefnogi pob myfyriwr i ddatblygu meddylfryd ar gyfer unrhyw her fathemategol. Yn benodol yn y gyfres hon o weithdai rydym yn awyddus i edrych ar rai o’r rhwystrau sy’n aml yn gysylltiedig â dysgwyr benywaidd. Mae’r gweithdai hyn yn addas i bob myfyriwr. Pwy Mae’r gweithdai… Read More »Datblygu meddylfryd ar gyfer Mathemateg
Adnoddau Clwb Mathemateg - Rydyn ni’n rhyddhau’r adnoddau rydyn ni wedi’u datblygu ar gyfer pedair sesiwn o glybiau mathemateg 1 awr a drealwyd mewn tair ysgol yn 2021 ac ers hynny wedi’u defnyddio mewn saith ysgol arall. Mae’r sesiynau hyn wedi cael eu defnyddio’n llwyddiannus gyda myfyrwyr blwyddyn 7 ac 8 o bob lefel gallu, gyda’r nod o helpu… Read More »Adnoddau Clwb Mathemateg
Mathemateg Bellach 1 – Cwrs Dysgu Proffesiynl - Beth Mathemateg Bellach 1 – Cwrs Dysgu Proffesiynol Pwy Athrawon CA5 Pryd Mawrth i Gorffennaf 2023 Sut Hunan-astudio ar-lein a chyfarfodydd Zoom I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodeaeth Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw cynhwysfawr i MBU4 ac mae wedi’i anelu at athrawon sy’n cyflwyno Mathemateg UG a A2 ar hyn o bryd yr… Read More »Mathemateg Bellach 1 – Cwrs Dysgu Proffesiynl
Adnoddau Mathemateg Ychwanegol Desmos - Beth Adnoddau Desmos Mathemateg Ychwanegol wedi’i ddiweddaru Pwy Athrawon i’w defnyddio gyda disgyblion Blwyddyn 10 ac 11 Pryd Nawr! Sut Cwblhewch y ffurflen isod a byddwn yn rhannu’r ddolen gyda chi. Fel ein holl adnoddau, mae hwn am ddim Cwestiynau Unrhyw gwestiynau ebostiwch Alice neu Vicky Rhagor o wybodaeth Rydym yn ail-ryddhau ein set o… Read More »Adnoddau Mathemateg Ychwanegol Desmos