Athrawon

Adnoddau a Chyrsiau…


Y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf i athrawon…

Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU5 - Beth Cwrs Dysgu Proffesiynol ar gyfer Mathemateg Bellach Uned 5 (A2 Ystadegaeth Bellach) Pwy Athrawon CA5 Pryd Mawrth i Gorffennaf 2023 Sut Ar-lein I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Caiff y cwrs ei rhannu’n bum sesiwn, bob un yn para am tua thair wythnos. Sesiwn 1 : Dosraniadau ystadegol Mae’r sesiwn yn ystyried cyfuniadau llinol… Read More »Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU5
Dysgu Mathemateg Ychwanegol – Cyfoethogi eich dysgu - Beth Dysgu Mathemateg Ychwanegol – Cyfoethogi eich dysgu (DP) Pwy ar gyfer athrawon CA4 Pryd 2 sesiwn x 1 awr 15 3:30 i 4:45pm Sut Sesiwn fyw arlein I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Yma yn RhGMBC rydym yn credu’n gryf mewn cyfoethogi eich dysgu ar draws pob cyfnod allweddol. Gall y cwrs Mathemateg Ychwanegol… Read More »Dysgu Mathemateg Ychwanegol – Cyfoethogi eich dysgu
Dysgu Mathemateg gyda Desmos - Beth Dysgu Mathemateg gyda Desmos – Cwrs Dysgu Proffesiynol Pwy Ar gyfer athrawon CA3, 4 a 5 Pryd 6 sesiwn 1 awr 153:30 i 4:45pmDydd Mawrth 25 Hydref 2022Dydd Mawrth 15 Tachwedd 2022Dydd Mawrth 29 Tachwedd 2022 Dydd Mawrth 17 Ionawar 2023Dydd Mawrth 31 Ionawr 2023Dydd Mawrth 28 Chwefror 2023 Sut Sesiynau byw ar-lein I gofrestru… Read More »Dysgu Mathemateg gyda Desmos
Gweithdy Prawf Mathemateg Bellach - Beth Gweithdy Prawf Mathemateg Bellach Pwy Athrawon CA5 Pryd Dydd Llun 5 Rhagfyr 2022 How Ar-lein To book b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth  Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar: Sefydlu’r sylfaen resymegol sy’n sail i’r dull anwytho Defnyddio anwytho i brofi canlyniadau sy’n cynnwys dilyniannau, cyfresi, matricsau, rhanadwyeddac anghydraddoldebau. Bydd y gweithdy yn cael ei… Read More »Gweithdy Prawf Mathemateg Bellach
Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU2 - Beth Dysgu Proffesiynol MBU2 (Bellach Ystadegaeth) Pwy Athrawon CA5 Pryd Hydref i Rhagfyr 2022 Sut Ar-lein I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth  MB Uned 2 Cyflwyniad Galw fewn OlafSesiwn 1 Mercher Hyd 5 Iau Hyd 13 Iau Hyd 20Sesiwn 2 Mawrth Hyd 25 Llun Tach 7 (7-8pm) Merch Tach 9Sesiwn 3 Mercher Tach 16 Iau… Read More »Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU2
Nodiadau â Bylchau  - Rydym yn rhyddhau Nodiadau â Bylchau ar gyfer ein holl Fideos Wyneb i Waered Lefel A Mathemateg a Mathemateg Bellach.  Gellir dod o hyd iddynt yn yr Ardal Adnoddau ar ein gwefan.  Yn gynwysedig mae:  fersiynau o’n PowerPoints Wyneb i Waered gyda’r bylchau wedi’u hychwanegu, y gallwch eu golygu os dymunwch neu os oes angen; … Read More »Nodiadau â Bylchau 
Cyflwyniad i Ddysgu Mathemateg A2 – Uned 3 - Beth Cyflwyniad i ddysgu Mathemateg A2 – Uned 3 Pam Athrawon CA5 Pryd Ionawr i Mawrth 2022 Sut Ar-lein I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer cydweithwyr sy’n dysgu Mathemateg UG, ac ar gyfer cydweithwyr sydd eisoes yn dysgu Mathemateg A2 ac a hoffai loywi eu gwybodaeth o’r modiwl.… Read More »Cyflwyniad i Ddysgu Mathemateg A2 – Uned 3
Dysgu Mathemateg Uned 2 Ystadegaeth - Beth Dysgu Mathemateg Uned 2 Ystadegaeth Pwy Athrawon CA5 Pryd Ionawr i Mawrth 2023 How Ar-lein To book b.h.denyer@swansea.ac.uk Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer cydweithwyr sydd wedi dysgu Mathemateg TGAU , neu Fathemateg Bur UG ac a hoffai ddysgu Ystadegaeth UG, ac ar gyfer cydweithwyr sydd eisoes yn dysgu Mathemateg Ystadegaeth Safon Uwch ac a… Read More »Dysgu Mathemateg Uned 2 Ystadegaeth
Dysgu Mathemateg Uned 4 Ystadegaeth - Beth Dysgu Mathemateg Uned 4 Ystadegaeth Pwy Athrawon CA5 Pryd Hydref i Ragfyr 2022 How Ar-lein To book b.h.denyer@swansea.ac.uk Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer cydweithwyr sydd wedi dysgu Mathemateg lefel UG ac a hoffai ddysgu Mathemateg lefel A2, ac ar gyfer cydweithwyr sydd eisoes yn dysgu Mathemateg lefel A2 ac a hoffai loywi… Read More »Dysgu Mathemateg Uned 4 Ystadegaeth