Athrawon

Adnoddau a Chyrsiau…


Y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf i athrawon…

Datblygu meddylfryd ar gyfer Mathemateg - BethMae RhGMBC yn datblygu cyfres o weithdai i gefnogi pob myfyriwr i ddatblygu meddylfryd ar gyfer unrhyw her fathemategol. Yn benodol yn y gyfres hon o weithdai rydym yn awyddus i edrych ar rai o’r rhwystrau sy’n aml yn gysylltiedig â dysgwyr benywaidd. Mae’r gweithdai hyn yn addas i bob myfyriwr.PwyMae’r gweithdai hyn yn addas… Read More »Datblygu meddylfryd ar gyfer Mathemateg
Adnoddau Clwb Mathemateg - Rydyn ni’n rhyddhau’r adnoddau rydyn ni wedi’u datblygu ar gyfer pedair sesiwn o glybiau mathemateg 1 awr a drealwyd mewn tair ysgol yn 2021 ac ers hynny wedi’u defnyddio mewn saith ysgol arall. Mae’r sesiynau hyn wedi cael eu defnyddio’n llwyddiannus gyda myfyrwyr blwyddyn 7 ac 8 o bob lefel gallu, gyda’r nod o helpu… Read More »Adnoddau Clwb Mathemateg
Mathemateg Bellach 1 – Cwrs Dysgu Proffesiynl - Beth Mathemateg Bellach 1 – Cwrs Dysgu Proffesiynol Pwy Athrawon CA5 Pryd Mawrth i Gorffennaf 2023 Sut Hunan-astudio ar-lein a chyfarfodydd Zoom I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodeaeth Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw cynhwysfawr i MBU4 ac mae wedi’i anelu at athrawon sy’n cyflwyno Mathemateg UG a A2 ar hyn o bryd yr… Read More »Mathemateg Bellach 1 – Cwrs Dysgu Proffesiynl
Adnoddau Mathemateg Ychwanegol Desmos - Beth Adnoddau Desmos Mathemateg Ychwanegol wedi’i ddiweddaru Pwy Athrawon i’w defnyddio gyda disgyblion Blwyddyn 10 ac 11 Pryd Nawr! Sut Cwblhewch y ffurflen isod a byddwn yn rhannu’r ddolen gyda chi. Fel ein holl adnoddau, mae hwn am ddim Cwestiynau Unrhyw gwestiynau ebostiwch Alice neu Vicky Rhagor o wybodaeth Rydym yn ail-ryddhau ein set o… Read More »Adnoddau Mathemateg Ychwanegol Desmos
Geogebra Lefel 1 – Cyfrwng Cymraeg - Beth Geogebra fel arf dysgu Mathemateg Safon Uwch Pwy Athrawon CA5 Pryd Chwefror 27ain 2023 a’r ail ddyddiad i’w drefnu How Wyneb yn wyneb ym Mhrifysgol Bangor a’i ffrydio’n fyw To book b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno ffyrdd y gallai Geogebra fod yn ddefnyddiol mewn dosbarth Mathemateg Safon Uwch. Dylai fod… Read More »Geogebra Lefel 1 – Cyfrwng Cymraeg
Darlith yr Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegau 2022-23 - Pwnc: Cyfle DPP ystadegaeth am ddim Annwyl Athro Mae’n bleser gennym eich gwahodd i ddigwyddiad addysgu proffesiynol am ddim wedi ei drefnu ar y cyd gyda’r Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegau a RhGMBC. Mae dewis o ddau leoliad: Prifysgol Caerdydd (7 Mawrth 2023) a Phrifysgol Caerdydd (8 Mawrth 2023) Darlith yr Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegau Ein prif siaradwyr… Read More »Darlith yr Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegau 2022-23
Mathemateg Ychwanegol + Gweithgareddau Dosbarth Desmos - Ydych chi ar fin dechrau dysgu Mathemateg Ychwanegol?
Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU5 - Beth Cwrs Dysgu Proffesiynol ar gyfer Mathemateg Bellach Uned 5 (A2 Ystadegaeth Bellach) Pwy Athrawon CA5 Pryd Mawrth i Gorffennaf 2023 Sut Ar-lein I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Caiff y cwrs ei rhannu’n bum sesiwn, bob un yn para am tua thair wythnos. Mae pob sesiwn rhwng 6.30pm ac 8pm oni nodir yn wahanol … Read More »Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU5