Athrawon

Adnoddau a Chyrsiau…


Y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf i athrawon…

Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU6 - BethDysgu Proffesiynol MBU6 (Mecaneg Bellach)PwyAthrawon CA5PrydTymor yr Haf a Hydref 2022HowAr-leinTo bookb.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth  Bydd y cwrs yn cael ei redeg mewn pum sesiwn: Sesiwn 1: Ergyd a Momentwm Sesiynau 2 a 3 :  Momentau, Creiddiau màs a Stateg gwrthrych anhyblyg. Sesiynau 4 a 5 : Hafaliadau Differol mewn Mecaneg, Cyflwyno Mudiant Harmonig Syml, Cinemateg… Read More »Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU6
2022 ACAM - Click here
Mathemateg yw eich Dyfodol - Cynhadledd Mathemateg undydd ym Mhrifysgol Bangor
Diwrnod Amgylchedd y Byd - Cliciwch yma
Hafaliadau Differol Trefn Dau - Beth Gweithdy Dysgu Proffesiynol Hafaliadau Differol Trefn Dau Pwy Athrawon MBU1, MBU3, MBU4 a MBU6 Pryd Mehefin 23 2022 Sut Ar-lein I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Yn y gweithdy hwn, byddwn yn ymdrin â: • Dulliau o ddatrys hafaliadau differol trefn dau • Eu defnydd wrth ddatrys hafaliadau differol cydamserol • Y cymwysiadau sy’n… Read More »Hafaliadau Differol Trefn Dau
Dysgu Proffesiynol Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered - Beth Dysgu Proffesiynol Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered Pwy Anthrawon CA5 Pryd Mehefin/Gorffennaf 2022 Sut Ar-lein I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodath Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i ddefnyddio’r Dull Wyneb i Waered, yn seiliedig ar ein Hymchwil Gweithredu. Bydd y cwrs hefyd yn cyflwyno cyfranogwyr i Adnoddau Fideo Wyneb i Waered RhGMBC… Read More »Dysgu Proffesiynol Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
Dathlu Diwrnod Mathemateg y Byd 20022 - Ymunwch am noson i ddathlu Diwrnod Mathemateg y Byd gyda’r Athro John Tucker and Dr Colin Wright 18:00 – 18:40 – Pwy oedd Robert Recorde, a beth wnaeth e? Yr Athro John Tucker 18:40 – 19:20 – Mathemateg mewn Twist, Dr Colin Wright. 19:20 – 19:40 – Sesiwn Holi ac Ateb gyda RhGMBC Yn addas i… Read More »Dathlu Diwrnod Mathemateg y Byd 20022
Mathemateg Ychwanegol + Gweithgareddau Dosbarth Desmos - Ydych chi ar fin dechrau dysgu Mathemateg Ychwanegol?
 Mwy o Bapurau Arholiad Ymarfer - Beth Tair set arall o Bapurau Ymarfer Mathemateg Safon Uwch Pam Athrawon Mathemateg Pryd Nawr Sut Ardal Adnoddau Cwestiynau? Holwch Dominic Mwy o wybpdaeth Ar gael drwy’r Ardal Adnoddau – cofrestrwch os nad ydych wedi gwneud hynny’n barod! Rydyn ni’n rhyddhau’r rhain yn raddol. Mae’r rhai Mecaneg yn barod, gydag Ystadegaeth ar fin cael eu… Read More » Mwy o Bapurau Arholiad Ymarfer
Darlith yr Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegaeth 2021-2022 - Rydym yn byw mewn byd sy'n canolbwyntio fwyfwy ar ddata, lle mae'n hanfodol i bawb fod ag ymwybyddiaeth ystadegol ac adeiladu ar eu synhwyrau ystadegol. ..