Athrawon

Y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf i athrawon ,,,,

Diweddariad Dysgu Proffesiynol 2021-22 - Cydweithwyr… Rydym wedi bod yn brysur yn llunio rhaglen o ddysgu proffesiynol i gefnogi athrawon mathemateg a mathemateg bellach UG a Safon Uwch ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Bydd manylion yn cael eu cylchredeg yn fuan. Yn y cyfamser, rydym wedi paratoi ychydig o fideos byr i roi blas i chi o’r cyflwyniadau a’r… Read More »Diweddariad Dysgu Proffesiynol 2021-22
Sesiwn Blasu Mathemateg Bellach - Pam astudio Maths Bellach Lefel Safon Uwch.
Gweithdy ar Brawf - Diddwytho, anwythiad, gwrthddywediad, a siwr o fod disbyddu!
ACAM 2021 - Rydych chi'n gwybod ei fod yn gwneud synnwyr
Cwrs DESMOS - Dysgwch sut i ddefnyddio DESMOS a chynhyrchu eich adnoddau eich hun ar gyfer myfyrwyr
Paratoi STEP 2020/21 - Datrys Problemau Pwerus