Athrawon

Adnoddau a Chyrsiau…


Y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf i athrawon…

Sesiwn Blasu Mathemateg Bellach 2024 - Pam astudio Maths Bellach Lefel Safon Uwch.
Dosbarthiadau Meistr Blwyddyn 10 Haf 2024 - BethDosbarthiadau Meistr Mathemateg y Sefydliad BrenhinolPamMyfyrwyr Blwyddyn 10 sy’n alluog mewn mathemategol ac y bernir bod ganddynt botensial a diddordeb yn y dosbarthiadauPrydnosweithiau Iau 4:45pm-6:30pm 20 Mehefin, 27 Mehefin, 4 Gorffennaf a 11 GorffennafSutBydd y Dosbarthiadau Meistr yn cael eu cynnal ar-lein dros ZoomI archebu https://forms.gle/WGPrGsAkBwsKsZyWA Hoffwn eich gwahodd i enwebu disgyblion sy’n alluog mewn… Read More »Dosbarthiadau Meistr Blwyddyn 10 Haf 2024
ACAM 2024 - Rydych chi'n gwybod ei fod yn gwneud synnwyr
Dysgu Proffesiynol 2023/24 - Beth Cyrsiau Dysgu Proffesiynol – Cofrestrwch nawr ar gyfer 2023/24 Pwy Athrawon CA4 a CA5 Pryd Ar-alw a sesiynau byw ar gael Sut Ar-alw Hydref, Gaeaf a Gwanwyn 2023/24 I archebu fmspwales@swansea.ac.uk Rhagor o wybodaeth Mae’r RhGMC yn falch o gynnig cwrs dysgu proffesiynol ar gyfer Mathemateg Uwch TGAU mewn fformat Ar Alw. Mae’r cyrsiau… Read More »Dysgu Proffesiynol 2023/24
Sesiwn Blasu Mathemateg Bellach - Pam astudio Maths Bellach Lefel Safon Uwch.
Mathemateg Bellach 3 – Cwrs Dysgu Proffesiynl - Beth Methemateg Bellach 3 – Cwrs Dysgu Proffesiynol (Mecaneg Bellach) Pwy Athrawon CA5 Pryd Medi 2024 – Mawrth 2025 Sut Hybrid- Ar-lein yn bennaf, gyda sesiynau byw yn cael eu cynnal i ymdrin â’r pynciau mwy cymhleth yn Ne a Gogledd Cymru I archebu fmspwales@swansea.ac.uk Mwy o wybodeaeth Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw… Read More »Mathemateg Bellach 3 – Cwrs Dysgu Proffesiynl
Mathemateg Bellach 4 – Cwrs Dysgu Proffesiynol - Beth Mathemateg Bellach 4 – Cwrs Dysgu Proffesiynol (Pur Bellach) Pwy Athrawon CA5 Pryd Hydref 2024 i Gorffennaf 2025 Sut Hybrid- Ar-lein yn bennaf, gyda sesiynau byw yn cael eu cynnal i ymdrin â’r pynciau mwy cymhleth yn Ne a Gogledd Cymru I archebu fmspwales@swansea.ac.uk Mwy o wybodeaeth Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw… Read More »Mathemateg Bellach 4 – Cwrs Dysgu Proffesiynol
Mathemateg Bellach 6 – Cwrs Dysgu Proffesiynol - Beth Mathemateg Bellach 6 – Cwrs Dysgu Proffesiynol (Mecaneg Bellach) Pwy Athrawon CA5 Pryd Medi 2023 i Gorffennaf 2024 Sut Hybrid- Ar-lein yn bennaf, gyda sesiynau byw yn cael eu cynnal i ymdrin â’r pynciau mwy cymhleth yn Ne a Gogledd Cymru I archebu fmspwales@swansea.ac.uk Mwy o wybodeath Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw… Read More »Mathemateg Bellach 6 – Cwrs Dysgu Proffesiynol
Cwrs Dysgu Proffesiynol Mathemateg Safon Uwch AR ALW - Beth Cwrs Dysgu Proffesiynol Mathemateg Lefel A Pwy Athrawon CA5 Pryd Ar alw Sut Ar alw I archebu fmspwales@swansea.ac.uk Mwy o wybodeath Mae’n bleser gan RGMBC gynnig cyrsiau dysgu proffesiynol ar gyfer pob un o’r modiwlau Mathemateg Safon Uwch mewn fformat Ar Alw. (Bydd Uned 2 ac Uned 4 yn cael eu rhannu’n ddau faes… Read More »Cwrs Dysgu Proffesiynol Mathemateg Safon Uwch AR ALW