Posteri


Os hoffech fersiynau wedi’i argraffu yn hytrach na fersiynau o PDF wedi’i lawrlwytho isod – cysylltwch â ni.

Datrys Problemau

Bwriad y set yma o bosteri yw i gael eu dangos o fewn y dosbarth ac yn y coridor. Yn cynnwys problemau i ymgysylltu ynddynt ac yn rhannu dolenni i ein casgliad o sesiynau datrys problemau (DP, MAT a STEP) ar gyfer blynyddoedd 12 a 13. 


Noson agored

Bwriad y set yma o bosteri yw i gael eu dangos ar gyfer noson agored neu o fewn dosbarth neu yn y coridor. Rhodda’r set yma o bosteri crynodeb o Fathemtaeg Safon Uwch a Mathemateg Bellach Safon Uwch a pham byddwch falle am astudio rhain.


Sticeri


Mis Hanes Pobl Dduon

Poster Swyddi BHM CA5 Download

Diwrnod Amgylchedd y Byd

Posteri mathemateg

Enillwyr Cystadleuaeth Poster Myfyrwyr B12 Cynhadledd Caerdydd 2023

Sylwer y gallai rhai agweddau o’r posteri hyn fod wedi’u newid i sicrhau cywirdeb ffeithiol i’w defnyddio mewn ystafelloedd dosbarth, megis mân gywiriadau sillafu/hafaliadau, a newidiadau graffeg. Lluniwyd fersiynau Cymraeg y posteri hyn gan dîm RhGMBC gyda’r bwriad o’u cadw mor debyg i’r gwreiddiol â phosibl.