Cynhadledd ACAM 2023

BethArloesi a Chreadigedd mewn Addysgu Mathemateg
WhoAthrawon Mathemateg
Pryd14 Gorffennaf 2023 July 2023
I archebuCliciwch yma
BlePrifysgol Abertawe

Mwy o wybodaeth 

Mae’n bleser gan Raglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru gyhoeddi ein pedwerydd gynhadledd i athrawon Mathemateg o ysgolion a cholegau yng Nghymru.

Cynhelir y gynhadledd ym Mhrifysgol Aberatwe. Bydd tair sesiwn gyda llawer o ddewis ym mhob sesiwn.

Mae’n dda gennym gyhoeddi mai ein Prif Siaradwr fydd Anne Watson Athro Emeritws,Prifysgol Rhydychen).  Mae Ann yn ffigwr mawr mewn Addysg Mathemateg ac mae’n anrhydedd i ni allu ei chael gyda ni.

Rydym hefyd wrth ein bodd bod John Mason (Athro Emeritws, Y Brifysgol Agored) yn arwain un o’n sesiynau.  Cyd-ysgrifennodd John y llyfr clasurol ‘Thinking Mathematically’ sydd wedi bod mewn print ers 1982.

AM DDIM i athrawon o ysgolion gwladol Cymru