Mathemateg Cymraeg

Mae’r ffaith mai Robert Recorde a ddyfeisiodd yr arwydd hafal yn hysbys iawn yng Nghymru. Fodd bynnag, mae hanes cyfoethog o fathemateg a mathemategwyr y tu hwnt i Recorde. Dangosir deuddeg mathemategydd isod a diolch i’r Athro Emeritws Gareth Ffowc Roberts am eu darparu. Mae wedi ysgrifennu llyfr, Cyfri’n Cewri, amdanynt a fydd yn ymddangos yn fuan mewn fersiwn Saesneg hefyd. Ein gobaith yw y bydd hyn yn caniatáu inni i gyd ddysgu am waith mathemategwyr o fri Cymru, a fydd yn ei dro yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o fathemategwyr.

Mae Athro Ffowc Roberts hefyd wedi ysgrifennu  ‘Mae Pawb yn  Cyfrif‘ sy’n archwilio prosesau mathemateg o safbwynt diwylliannol ac sy’n taflu goleuni diddorol ar Fathemateg yng Nghymru.