Mathemateg Cymraeg

Mae’r ffaith mai Robert Recorde a ddyfeisiodd yr arwydd hafal yn hysbys iawn yng Nghymru. Fodd bynnag, mae hanes cyfoethog o fathemateg a mathemategwyr y tu hwnt i Recorde.Dangosir deuddeg mathemategydd isoda diolch i’r Athro Emeritws Gareth Ffowc Roberts am eu darparu. Mae wedi ysgrifennu llyfr, Cyfri’n Cewri, amdanynt hefyd wedi’i  addasu a’i gyhoeddi yn Saesneg fel For the Recorde yn 2022. Ein gobaith yw y bydd hyn yn caniatáu inni i gyd ddysgu am waith mathemategwyr o fri Cymru, a fydd yn ei dro yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o fathemategwyr.

Mae Athro Ffowc Roberts hefyd wedi ysgrifennu  ‘Mae Pawb yn  Cyfrif‘ sy’n archwilio prosesau mathemateg o safbwynt diwylliannol ac sy’n taflu goleuni diddorol ar Fathemateg yng Nghymru.