Digwyddiadau Athrawon

Digwyddiadau i athrawon …

Cynhadledd ACAM

Digwyddiadau y gall athrawon eu rhannu gyda myfyrwyr

DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Hogwch eich pensiliau mathemategol! BethYn ystod y diwrnod hwn byddwn yn meddwl am Fathemateg neu Fathemateg Bellach Safon Uwch! Yn yr ysgol haf undydd byddwn yn cynnal amrywiaeth o sesiynau i’ch helpu i baratoi argyfer eich astudiaethau mathemateg wrth i chi fynd i flwyddyn 12, gan dynnu llwch oddi ar eich cyfrifiannell!Byddwn yn rhoi rhagflas… Read More »DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf?
Gwersyll
Rhyngwladol
Mathemateg
- Beth Gwersyll Mathemateg Ryngwladol i fyfyrwyr o Gymru, UDA, Japan a’r Almaen. Bydd y problemau mathemateg yn seiliedig ar syniadau mathemateg modern ac maent yn addas ar gyfer unrhyw fyfyriwr ysgol canol/uwchradd uwch brwd. Anogir myfyrwyr i ryngweithio â myfyrwyr o wahanol wledydd. Cynhelir pob sesiwn yn Saesneg. Gweler rhai problemau o wersylloedd blaenorol yma … Read More »Gwersyll
Rhyngwladol
Mathemateg
Mathemateg yw eich Dyfodol - Cynhadledd Mathemateg undydd ym Mhrifysgol Bangor
Paratoi at MAT  - Beth Cyfres o bum sesiwn ar-lein i baratoi at y papur MAT Pam Ar gyfer disgyblion blwyddyn 12 (2021/2022) sy’n anelu at sefyll y prawf MAT ym mis Tachwedd 2022 Pryd 4 a 11 Gorffennaf, 19 Medi, 3 a 17 Hydref Sut Ar lein ar Teams I archebu e.w.clode@bangor.ac.uk Bydd RhGMBC yn rhedeg cyfres o… Read More »Paratoi at MAT 
Adolygu Mathemateg Ychwanegol Haf  - Beth Dwy sesiwn ar-lein i helpu gyda’r adolygu terfynol ar gyfer arholiad Mathemateg Ychwanegol Lefel 2. Bydd fersiwn Saesneg a Chymraeg o’r sesiwn yn rhedeg ar yr un pryd. Pam Unrhyw un o flwyddyn 10 neu 11 sy’n sefyll Mathemateg Ychwanegol L2 Pryd Sesiwn 1: Sadwrn 11 Mehefin – 10:00 i 12:00 Sesiwn 2:  Llun 20 Mehefin –… Read More »Adolygu Mathemateg Ychwanegol Haf 
Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Mathemateg – oherwydd eich bod chi’n gallu! Beth Gweithdy hanner diwrnod, gan adeiladu eich cariad a’ch chwilfrydedd at fathemateg. Byddwn yn archwilio rhai problemau mathemategol sy’n datblygu’r sgiliau mathemategol gwych rydych chi wedi’u hennill hyd yn hyn. Rhoi lle i chi archwilio harddwch a hwyl mathemateg oherwydd bod chi’n gallu am y tro cyntaf… dyma’r… Read More »Blwyddyn 11! Beth nesaf?
Cynhadledd Mathemateg Blwyddyn 8 & 9 - Mae Mathemateg yn Hwyl!  Beth Cynhadledd Fathemateg yn Abertawe Pam Myfyrwyr galluog ym mlwyddyn 8 a 9 Pryd 29 Mehefin 2022 9:30-14:00 I archebu fmspwales@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Annwyl athro Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru’n falch o gyhoeddi cynhadledd un-dydd ym Mhrifysgol Abertawe, Parc Singleton ar gyfer myfyrwyr Mathemateg galluog o ysgolion Cymru. Fe’ch… Read More »Cynhadledd Mathemateg Blwyddyn 8 & 9
Dathlu Diwrnod Mathemateg y Byd 20022 - Ymunwch am noson i ddathlu Diwrnod Mathemateg y Byd gyda’r Athro John Tucker and Dr Colin Wright 18:00 – 18:40 – Pwy oedd Robert Recorde, a beth wnaeth e? Yr Athro John Tucker 18:40 – 19:20 – Mathemateg mewn Twist, Dr Colin Wright. 19:20 – 19:40 – Sesiwn Holi ac Ateb gyda RhGMBC Yn addas i… Read More »Dathlu Diwrnod Mathemateg y Byd 20022
Dosbarthiadau Meistr Mathemateg Cynradd RhGMBC a’r Sefydliad Brenhinol  - Beth Bydd RhGMBC a’r Sefydliad Brenhinol yn cyflwyno tair cyfres o ddosbarthiadau meistr mathemateg ar-lein Pwy Blwyddyn 5 a 6 Cynradd Pryd Bydd Cyfres 1 yn rhedeg 1:15pm-2:45pm ar brynhawn dydd Mawrth: 29 Mawrth; 5 a 26 Ebrill; 3 a 10 Mai.   Bydd Cyfres 2 yn rhedeg 9:30yb – 11:00yb ar foreau Iau: 31 Mawrth; 7… Read More »Dosbarthiadau Meistr Mathemateg Cynradd RhGMBC a’r Sefydliad Brenhinol 
Sesiwn Adolygu Mathemateg TGAU Pasg - Beth Sesiwn adolygu ar gyfer papurau TGAU Mathemateg Uwch a Chanolradd Pam Myfyrwyr TGAU Mathemateg Uwch a Chanolradd Pryd 11 Ebrill 2022 – Prifysgol Bangor 12 Ebrill 2022 – Prifysgol Glyndŵr 12 Ebrill 2022 – Prifysgol Abertawe 13 Ebrill 2022 – Prifysgol Caerdydd 09:15 – 13:45  I archebu Sesiynau Abertawe a Chaerdydd -10 myfyriwr o’ch ysgol (ar gyfer pob… Read More »Sesiwn Adolygu Mathemateg TGAU Pasg

Adnoddau, cyrsiau a digwyddiadau sy’n cefnogi ac yn datblygu twf mathemategol cyfoethog

Cyfoethogi CA3
2022 ACAM - Click here
Diwrnod Amgylchedd y Byd - Cliciwch yma
Cynhadledd Mathemateg Blwyddyn 8 & 9 - Mae Mathemateg yn Hwyl!  Beth Cynhadledd Fathemateg yn Abertawe Pam Myfyrwyr galluog ym mlwyddyn 8 a 9 Pryd 29 Mehefin 2022 9:30-14:00 I archebu fmspwales@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Annwyl athro Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru’n falch o gyhoeddi cynhadledd un-dydd ym Mhrifysgol Abertawe, Parc Singleton ar gyfer myfyrwyr Mathemateg galluog o ysgolion Cymru. Fe’ch… Read More »Cynhadledd Mathemateg Blwyddyn 8 & 9
Diwrnod π Rhyngwladol - Mawrth 14fed (3 14) Pi yw y cymhareb o gylchedd cylch i ei ddiamedr h.y.     Caiff gwerth π (pi) ei wybod am bron 4000 o flynyddoedd. [Os cyfrifwyd y nifer o eiliadau o fewn 4000 blynedd a wedyn gweithio allan gwerth π i’r nifer yna o lefydd degol, byddai dal dim ond yn… Read More »Diwrnod π Rhyngwladol
Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg - Beth Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg Pam Myfyrwyr Blwyddyn 9 i Flwyddyn 13 Pryd Unrhyw amser sy’n gyfleus i chi Sut Cyswllt Fideo I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Mae’r sgwrs Gyrfaoedd mewn Mathemateg yn cael ei gyflwyno dros ddau fideo – mae’r cyntaf yn rhoi gwybodaeth am ba yrfaoedd diddorol a phroffidiol sydd ar… Read More »Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg
Cyfoethogi CA4
DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Hogwch eich pensiliau mathemategol! Beth Yn ystod y diwrnod hwn byddwn yn meddwl am Fathemateg neu Fathemateg Bellach Safon Uwch! Yn yr ysgol haf undydd byddwn yn cynnal amrywiaeth o sesiynau i’ch helpu i baratoi argyfer eich astudiaethau mathemateg wrth i chi fynd i flwyddyn 12, gan dynnu llwch oddi ar eich cyfrifiannell!Byddwn yn rhoi… Read More »DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf?
2022 ACAM - Click here
Mathemateg yw eich Dyfodol - Cynhadledd Mathemateg undydd ym Mhrifysgol Bangor
Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Mathemateg – oherwydd eich bod chi’n gallu! Beth Gweithdy hanner diwrnod, gan adeiladu eich cariad a’ch chwilfrydedd at fathemateg. Byddwn yn archwilio rhai problemau mathemategol sy’n datblygu’r sgiliau mathemategol gwych rydych chi wedi’u hennill hyd yn hyn. Rhoi lle i chi archwilio harddwch a hwyl mathemateg oherwydd bod chi’n gallu am y tro cyntaf… dyma’r… Read More »Blwyddyn 11! Beth nesaf?
Mathemateg Ychwanegol + Gweithgareddau Dosbarth Desmos - Ydych chi ar fin dechrau dysgu Mathemateg Ychwanegol?
Diwrnod π Rhyngwladol - Mawrth 14fed (3 14) Pi yw y cymhareb o gylchedd cylch i ei ddiamedr h.y.     Caiff gwerth π (pi) ei wybod am bron 4000 o flynyddoedd. [Os cyfrifwyd y nifer o eiliadau o fewn 4000 blynedd a wedyn gweithio allan gwerth π i’r nifer yna o lefydd degol, byddai dal dim ond yn… Read More »Diwrnod π Rhyngwladol
Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg - Beth Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg Pam Myfyrwyr Blwyddyn 9 i Flwyddyn 13 Pryd Unrhyw amser sy’n gyfleus i chi Sut Cyswllt Fideo I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Mae’r sgwrs Gyrfaoedd mewn Mathemateg yn cael ei gyflwyno dros ddau fideo – mae’r cyntaf yn rhoi gwybodaeth am ba yrfaoedd diddorol a phroffidiol sydd ar… Read More »Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg
Dosbarthiadau Meistr Mathemateg 2022 - Pwy yw’r trefnwyr? Mae’r dosbarthiadau yn cael eu trefnu gan Raglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru mewn partneriaeth â Sefydliad Brenhinol Prydain Fawr (www.rigb.org) a Phrifysgol Abertawe (Prifysgol Abertawe (swansea.ac.uk)) Ble fydd y dosbarthiadau yn cael eu cynnal?Fe’u cynhelir yn fyw ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams. Bydd myfyrwyr yn gallu postio atebion neu gwestiynau mewn blwch… Read More »Dosbarthiadau Meistr Mathemateg 2022
Sesiwn Blasu Mathemateg Bellach - Pam astudio Maths Bellach Lefel Safon Uwch.
Cyfoethogi CA5
DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Hogwch eich pensiliau mathemategol! Beth Yn ystod y diwrnod hwn byddwn yn meddwl am Fathemateg neu Fathemateg Bellach Safon Uwch! Yn yr ysgol haf undydd byddwn yn cynnal amrywiaeth o sesiynau i’ch helpu i baratoi argyfer eich astudiaethau mathemateg wrth i chi fynd i flwyddyn 12, gan dynnu llwch oddi ar eich cyfrifiannell!Byddwn yn rhoi… Read More »DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf?
2022 ACAM - Click here
Paratoi at MAT  - Beth Cyfres o bum sesiwn ar-lein i baratoi at y papur MAT Pam Ar gyfer disgyblion blwyddyn 12 (2021/2022) sy’n anelu at sefyll y prawf MAT ym mis Tachwedd 2022 Pryd 4 a 11 Gorffennaf, 19 Medi, 3 a 17 Hydref Sut Ar lein ar Teams I archebu e.w.clode@bangor.ac.uk Bydd RhGMBC yn rhedeg cyfres o… Read More »Paratoi at MAT 
Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Mathemateg – oherwydd eich bod chi’n gallu! Beth Gweithdy hanner diwrnod, gan adeiladu eich cariad a’ch chwilfrydedd at fathemateg. Byddwn yn archwilio rhai problemau mathemategol sy’n datblygu’r sgiliau mathemategol gwych rydych chi wedi’u hennill hyd yn hyn. Rhoi lle i chi archwilio harddwch a hwyl mathemateg oherwydd bod chi’n gallu am y tro cyntaf… dyma’r… Read More »Blwyddyn 11! Beth nesaf?
Diwrnod π Rhyngwladol - Mawrth 14fed (3 14) Pi yw y cymhareb o gylchedd cylch i ei ddiamedr h.y.     Caiff gwerth π (pi) ei wybod am bron 4000 o flynyddoedd. [Os cyfrifwyd y nifer o eiliadau o fewn 4000 blynedd a wedyn gweithio allan gwerth π i’r nifer yna o lefydd degol, byddai dal dim ond yn… Read More »Diwrnod π Rhyngwladol
Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg - Beth Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg Pam Myfyrwyr Blwyddyn 9 i Flwyddyn 13 Pryd Unrhyw amser sy’n gyfleus i chi Sut Cyswllt Fideo I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Mae’r sgwrs Gyrfaoedd mewn Mathemateg yn cael ei gyflwyno dros ddau fideo – mae’r cyntaf yn rhoi gwybodaeth am ba yrfaoedd diddorol a phroffidiol sydd ar… Read More »Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg
DPMA 2021/2022 - Dechreuwch ddatblygu eich sgiliau datrys problemau