Digwyddiadau Athrawon

Digwyddiadau i athrawon …

Cynhadledd ACAM

Digwyddiadau y gall athrawon eu rhannu gyda myfyrwyr

Mathemateg yw eich dyfodol – Prifysgol Caerdydd - BethCynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol CaerdyddPwyI fyfyrwyr mathemateg blwyddyn 10Pryd11 Gorffennaf 2023I archebub.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Cadwch lygad am ragor o wybodaeth am ein cynhadledd haf gyffrous blwyddyn 10.
Diwrnod Astudio Nadolig Blwyddyn 12 Caerdydd - Beth Diwrnod Astudio ym Mhrifysgol Caerdydd Pwy Myfyrwyr Blwyddyn 12 Pryd 19eg Rhagfyr 202210:00-14:00 I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru yn falch o gynnal ein diwrnod astudio Nadolig cyntaf yn Adeilad Abacws, Prifysgol Caerdydd, ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 o ysgolion Cymru. Bydd y diwrnod astudio yn cynnwys gweithdai… Read More »Diwrnod Astudio Nadolig Blwyddyn 12 Caerdydd
Cynhadledd Caerdydd mis Ionawr: Blwyddyn 8 a 9 Mae Mathemateg yn Hwyl - Beth Cynhadledd Fathemateg yng Nghaerdydd Pwy Myfyrwyr galluog ym Mlwyddyn 8 a 9 Pryd 19eg Ionawr 20239:30-14:00 I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru yn falch o gyhoeddi cynhadledd undydd yn Adeilad Abacws, Prifysgol Caerdydd, ar gyfer myfyrwyr Mathemateg galluog o ysgolion yng Nghymru. Fe’ch gwahoddir i ddod â myfyrwyr… Read More »Cynhadledd Caerdydd mis Ionawr: Blwyddyn 8 a 9 Mae Mathemateg yn Hwyl
Sgyrsiau Gyrfaoedd mewn Mathemateg - Ar gael nawr ar-lein neu wyneb yn wyneb Mae myfyrwyr ysgol yn aml yn holi “Pam astudio mathemateg?” Mae’r sgyrsiau hyn yn rhoi ateb da, gan ddangos llawer o yrfaoedd amrywiol a diddorol sy’n defnyddio mathemateg: os ydych chi am liniaru newid yn yr hinsawdd, gwella’r GIG, dylunio ceir rasio, creu ffilmiau wedi’u hanimeiddio gan… Read More »Sgyrsiau Gyrfaoedd mewn Mathemateg
Paratoi ar gyfer STEP Blwyddyn 13 - Mae RhGMBC yn cynnal dau gwrs ar-lein ar ddatrys problemau i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio pynciau cysylltiedig â STEM yn y prifysgolion gorau. Mae datrys problemau, y gallu i fynd i’r afael â phroblemau nad yw’r dull datrys yn glir ar eu cyfer, yn rhan allweddol o fathemateg. Mae angen i ddatryswyr problemau da, yn… Read More »Paratoi ar gyfer STEP Blwyddyn 13
Cwrs Cyflwyno Datrys Problemau - Mae RhGMBC yn cynnal dau gwrs ar-lein ar ddatrys problemau i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio pynciau cysylltiedig â STEM yn y prifysgolion gorau. Mae datrys problemau, y gallu i fynd i’r afael â phroblemau nad yw’r dull datrys yn glir ar eu cyfer, yn rhan allweddol o fathemateg. Mae angen i ddatryswyr problemau da, yn… Read More »Cwrs Cyflwyno Datrys Problemau
DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Hogwch eich pensiliau mathemategol! Beth Yn ystod y diwrnod hwn byddwn yn meddwl am Fathemateg neu Fathemateg Bellach Safon Uwch! Yn yr ysgol haf undydd byddwn yn cynnal amrywiaeth o sesiynau i’ch helpu i baratoi argyfer eich astudiaethau mathemateg wrth i chi fynd i flwyddyn 12, gan dynnu llwch oddi ar eich cyfrifiannell!Byddwn yn rhoi… Read More »DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf?
Gwersyll
Rhyngwladol
Mathemateg
- Beth Gwersyll Mathemateg Ryngwladol i fyfyrwyr o Gymru, UDA, Japan a’r Almaen. Bydd y problemau mathemateg yn seiliedig ar syniadau mathemateg modern ac maent yn addas ar gyfer unrhyw fyfyriwr ysgol canol/uwchradd uwch brwd. Anogir myfyrwyr i ryngweithio â myfyrwyr o wahanol wledydd. Cynhelir pob sesiwn yn Saesneg. Gweler rhai problemau o wersylloedd blaenorol yma … Read More »Gwersyll
Rhyngwladol
Mathemateg
Mathemateg yw eich Dyfodol - Cynhadledd Mathemateg undydd ym Mhrifysgol Bangor
Paratoi at MAT  - Beth Cyfres o bum sesiwn ar-lein i baratoi at y papur MAT Pam Ar gyfer disgyblion sy’n anelu at sefyll y prawf MAT ym mis Tachwedd 2022 Pryd 4 a 11 Gorffennaf, 26 Medi, 3 a 17 Hydref Sut Ar lein ar Teams I archebu e.w.clode@bangor.ac.uk Bydd RhGMBC yn rhedeg cyfres o bum sesiwn ar-lein… Read More »Paratoi at MAT 

Adnoddau, cyrsiau a digwyddiadau sy’n cefnogi ac yn datblygu twf mathemategol cyfoethog

Cyfoethogi CA3
Cynhadledd Caerdydd mis Ionawr: Blwyddyn 8 a 9 Mae Mathemateg yn Hwyl - Beth Cynhadledd Fathemateg yng Nghaerdydd Pwy Myfyrwyr galluog ym Mlwyddyn 8 a 9 Pryd 19eg Ionawr 20239:30-14:00 I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru yn falch o gyhoeddi cynhadledd undydd yn Adeilad Abacws, Prifysgol Caerdydd, ar gyfer myfyrwyr Mathemateg galluog o ysgolion yng Nghymru. Fe’ch gwahoddir i ddod â myfyrwyr… Read More »Cynhadledd Caerdydd mis Ionawr: Blwyddyn 8 a 9 Mae Mathemateg yn Hwyl
2022 ACAM - Click here
Diwrnod Amgylchedd y Byd - Cliciwch yma
Cynhadledd Mathemateg Blwyddyn 8 & 9 - Mae Mathemateg yn Hwyl!  Beth Cynhadledd Fathemateg yn Abertawe Pam Myfyrwyr galluog ym mlwyddyn 8 a 9 Pryd 29 Mehefin 2022 9:30-14:00 I archebu fmspwales@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Annwyl athro Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru’n falch o gyhoeddi cynhadledd un-dydd ym Mhrifysgol Abertawe, Parc Singleton ar gyfer myfyrwyr Mathemateg galluog o ysgolion Cymru. Fe’ch… Read More »Cynhadledd Mathemateg Blwyddyn 8 & 9
Diwrnod π Rhyngwladol - Mawrth 14fed (3 14) Pi yw y cymhareb o gylchedd cylch i ei ddiamedr h.y.     Caiff gwerth π (pi) ei wybod am bron 4000 o flynyddoedd. [Os cyfrifwyd y nifer o eiliadau o fewn 4000 blynedd a wedyn gweithio allan gwerth π i’r nifer yna o lefydd degol, byddai dal dim ond yn… Read More »Diwrnod π Rhyngwladol
Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg - Beth Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg Pam Myfyrwyr Blwyddyn 9 i Flwyddyn 13 Pryd Unrhyw amser sy’n gyfleus i chi Sut Cyswllt Fideo I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Mae’r sgwrs Gyrfaoedd mewn Mathemateg yn cael ei gyflwyno dros ddau fideo – mae’r cyntaf yn rhoi gwybodaeth am ba yrfaoedd diddorol a phroffidiol sydd ar… Read More »Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg
Cyfoethogi CA4
Mathemateg yw eich dyfodol – Prifysgol Caerdydd - Beth Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd Pwy I fyfyrwyr mathemateg blwyddyn 10 Pryd 11 Gorffennaf 2023 I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Cadwch lygad am ragor o wybodaeth am ein cynhadledd haf gyffrous blwyddyn 10.
DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Hogwch eich pensiliau mathemategol! Beth Yn ystod y diwrnod hwn byddwn yn meddwl am Fathemateg neu Fathemateg Bellach Safon Uwch! Yn yr ysgol haf undydd byddwn yn cynnal amrywiaeth o sesiynau i’ch helpu i baratoi argyfer eich astudiaethau mathemateg wrth i chi fynd i flwyddyn 12, gan dynnu llwch oddi ar eich cyfrifiannell!Byddwn yn rhoi… Read More »DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf?
2022 ACAM - Click here
Mathemateg yw eich Dyfodol - Cynhadledd Mathemateg undydd ym Mhrifysgol Bangor
Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Mathemateg – oherwydd eich bod chi’n gallu! Beth Gweithdy hanner diwrnod, gan adeiladu eich cariad a’ch chwilfrydedd at fathemateg. Byddwn yn archwilio rhai problemau mathemategol sy’n datblygu’r sgiliau mathemategol gwych rydych chi wedi’u hennill hyd yn hyn. Rhoi lle i chi archwilio harddwch a hwyl mathemateg oherwydd bod chi’n gallu am y tro cyntaf… dyma’r… Read More »Blwyddyn 11! Beth nesaf?
Mathemateg Ychwanegol + Gweithgareddau Dosbarth Desmos - Ydych chi ar fin dechrau dysgu Mathemateg Ychwanegol?
Diwrnod π Rhyngwladol - Mawrth 14fed (3 14) Pi yw y cymhareb o gylchedd cylch i ei ddiamedr h.y.     Caiff gwerth π (pi) ei wybod am bron 4000 o flynyddoedd. [Os cyfrifwyd y nifer o eiliadau o fewn 4000 blynedd a wedyn gweithio allan gwerth π i’r nifer yna o lefydd degol, byddai dal dim ond yn… Read More »Diwrnod π Rhyngwladol
Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg - Beth Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg Pam Myfyrwyr Blwyddyn 9 i Flwyddyn 13 Pryd Unrhyw amser sy’n gyfleus i chi Sut Cyswllt Fideo I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Mae’r sgwrs Gyrfaoedd mewn Mathemateg yn cael ei gyflwyno dros ddau fideo – mae’r cyntaf yn rhoi gwybodaeth am ba yrfaoedd diddorol a phroffidiol sydd ar… Read More »Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg
Dosbarthiadau Meistr Mathemateg 2022 - Pwy yw’r trefnwyr? Mae’r dosbarthiadau yn cael eu trefnu gan Raglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru mewn partneriaeth â Sefydliad Brenhinol Prydain Fawr (www.rigb.org) a Phrifysgol Abertawe (Prifysgol Abertawe (swansea.ac.uk)) Ble fydd y dosbarthiadau yn cael eu cynnal?Fe’u cynhelir yn fyw ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams. Bydd myfyrwyr yn gallu postio atebion neu gwestiynau mewn blwch… Read More »Dosbarthiadau Meistr Mathemateg 2022
Sesiwn Blasu Mathemateg Bellach - Pam astudio Maths Bellach Lefel Safon Uwch.
Cyfoethogi CA5
Diwrnod Astudio Nadolig Blwyddyn 12 Caerdydd - Beth Diwrnod Astudio ym Mhrifysgol Caerdydd Pwy Myfyrwyr Blwyddyn 12 Pryd 19eg Rhagfyr 202210:00-14:00 I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru yn falch o gynnal ein diwrnod astudio Nadolig cyntaf yn Adeilad Abacws, Prifysgol Caerdydd, ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 o ysgolion Cymru. Bydd y diwrnod astudio yn cynnwys gweithdai… Read More »Diwrnod Astudio Nadolig Blwyddyn 12 Caerdydd
Paratoi ar gyfer STEP Blwyddyn 13 - Mae RhGMBC yn cynnal dau gwrs ar-lein ar ddatrys problemau i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio pynciau cysylltiedig â STEM yn y prifysgolion gorau. Mae datrys problemau, y gallu i fynd i’r afael â phroblemau nad yw’r dull datrys yn glir ar eu cyfer, yn rhan allweddol o fathemateg. Mae angen i ddatryswyr problemau da, yn… Read More »Paratoi ar gyfer STEP Blwyddyn 13
Cwrs Cyflwyno Datrys Problemau - Mae RhGMBC yn cynnal dau gwrs ar-lein ar ddatrys problemau i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio pynciau cysylltiedig â STEM yn y prifysgolion gorau. Mae datrys problemau, y gallu i fynd i’r afael â phroblemau nad yw’r dull datrys yn glir ar eu cyfer, yn rhan allweddol o fathemateg. Mae angen i ddatryswyr problemau da, yn… Read More »Cwrs Cyflwyno Datrys Problemau
DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Hogwch eich pensiliau mathemategol! Beth Yn ystod y diwrnod hwn byddwn yn meddwl am Fathemateg neu Fathemateg Bellach Safon Uwch! Yn yr ysgol haf undydd byddwn yn cynnal amrywiaeth o sesiynau i’ch helpu i baratoi argyfer eich astudiaethau mathemateg wrth i chi fynd i flwyddyn 12, gan dynnu llwch oddi ar eich cyfrifiannell!Byddwn yn rhoi… Read More »DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf?
2022 ACAM - Click here
Paratoi at MAT  - Beth Cyfres o bum sesiwn ar-lein i baratoi at y papur MAT Pam Ar gyfer disgyblion sy’n anelu at sefyll y prawf MAT ym mis Tachwedd 2022 Pryd 4 a 11 Gorffennaf, 26 Medi, 3 a 17 Hydref Sut Ar lein ar Teams I archebu e.w.clode@bangor.ac.uk Bydd RhGMBC yn rhedeg cyfres o bum sesiwn ar-lein… Read More »Paratoi at MAT 
Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Mathemateg – oherwydd eich bod chi’n gallu! Beth Gweithdy hanner diwrnod, gan adeiladu eich cariad a’ch chwilfrydedd at fathemateg. Byddwn yn archwilio rhai problemau mathemategol sy’n datblygu’r sgiliau mathemategol gwych rydych chi wedi’u hennill hyd yn hyn. Rhoi lle i chi archwilio harddwch a hwyl mathemateg oherwydd bod chi’n gallu am y tro cyntaf… dyma’r… Read More »Blwyddyn 11! Beth nesaf?
Diwrnod π Rhyngwladol - Mawrth 14fed (3 14) Pi yw y cymhareb o gylchedd cylch i ei ddiamedr h.y.     Caiff gwerth π (pi) ei wybod am bron 4000 o flynyddoedd. [Os cyfrifwyd y nifer o eiliadau o fewn 4000 blynedd a wedyn gweithio allan gwerth π i’r nifer yna o lefydd degol, byddai dal dim ond yn… Read More »Diwrnod π Rhyngwladol
Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg - Beth Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg Pam Myfyrwyr Blwyddyn 9 i Flwyddyn 13 Pryd Unrhyw amser sy’n gyfleus i chi Sut Cyswllt Fideo I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Mae’r sgwrs Gyrfaoedd mewn Mathemateg yn cael ei gyflwyno dros ddau fideo – mae’r cyntaf yn rhoi gwybodaeth am ba yrfaoedd diddorol a phroffidiol sydd ar… Read More »Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg
DPMA 2021/2022 - Dechreuwch ddatblygu eich sgiliau datrys problemau