Digwyddiadau Athrawon

Cynhadledd ACAM

Digwyddiadau i athrawon …

Dysgu Proffesiynol 2023/24 - Cyrsiau Dysgu Proffesiynol
Sesiwn Blasu Mathemateg Bellach 2024 - Pam astudio Maths Bellach Lefel Safon Uwch.
Sesiynau Adolygu Mathemateg a Mathemateg Bellach 2024 - Sesiynau Adolygu modiwlau Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch
Paratoi at MAT 2024 - Cyfres o bum sesiwn ar-lein i baratoi at y papur MAT
Dosbarthiadau Meistr Blwyddyn 10 Haf 2024 - Dosbarthiadau Meistr Mathemateg y Sefydliad Brenhinol ar gyfer Blwyddyn 10
Dathlu Merched mewn Mathemateg – Coleg Sir Benfro - Cynhadledd undydd mathemateg ym Coleg Sir Benfro
Cynhadledd Dathlu Merched mewn Mathemateg – Prifysgol Bangor - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Bangor
Dathlu Merched mewn Mathemateg – Prifysgol Wrecsam - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Glyndŵr
STEP Blwyddyn 13 - Paratoi ar gyfer STGEP Blwyddyn 13
DP Dull Ystafell Dddosbarth Wyneb i Waered - Cwrs a Weithredu'r Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
Cystadleuaeth Creu Darlun Nadolig Desmos - Cystadleuaeth bellach wedi cau. Mae’n amser yna o’r flwyddyn eto! Amser i loywi eich sgiliau Desmos a chofleidio eich creadigrwydd Nadolig. Dyma enillwyr gwych Rhagfyr 2023 I weld rhai enillwyr y gorffennol cliciwch yma Croeso i gystadleuaeth creu Darlun Nadolig! Mae’n weddol syml, defnyddiwch Desmos i greu golygfa Nadoligaidd. Cymerwch gip ar ein rhestr chwarae… Read More »Cystadleuaeth Creu Darlun Nadolig Desmos
Geogebra Lefel 2: Safon Uwch - Geogebra fel adnodd i ddysgu Mathemateg Safon Uwch (MU3)
Geogebra Ystadegaeth Lefel 1: Safon Uwch - Geogebra fel adnodd i addysgu Mathemateg Ystadegaeth Safon Uwch (MU2)
Geogebra Lefel 1: TGAU - Geogebra fel arf i addysgu Mathemnateg TGAU
Geogebra Mecaneg Lefel 1: Mathemateg Safon Uwch - Geogebra fel adnodd i ddysgu Macaneg Mathemateg Safon Uwch (MU2/4)
Mathemateg Bellach 4 – Cwrs Dysgu Proffesiynol - MBU4 Cwrs Dysgu Proffesiynol

Digwyddiadau y gall athrawon eu rhannu gyda myfyrwyr

Sesiwn Adolygu Mathemateg Ychwanegol Caerdydd - Sesiwn Adolygu Mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd ar 15 Mehefin 2024
Cynhadledd STEM Prifysgol Abertawe ar gyfer Myfyrwyr Lefel A! - Cynhadledd undydd STEM ym Prifysgol Abertawe
Sesiwn Blasu Mathemateg Bellach 2024 - Pam astudio Maths Bellach Lefel Safon Uwch.
Sesiynau Adolygu Mathemateg a Mathemateg Bellach 2024 - Sesiynau Adolygu modiwlau Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch
Paratoi at MAT 2024 - Cyfres o bum sesiwn ar-lein i baratoi at y papur MAT
Dosbarthiadau Meistr Blwyddyn 10 Haf 2024 - Dosbarthiadau Meistr Mathemateg y Sefydliad Brenhinol ar gyfer Blwyddyn 10
Dathlu Merched mewn Mathemateg – Coleg Sir Benfro - Cynhadledd undydd mathemateg ym Coleg Sir Benfro
Cynhadledd Dathlu Merched mewn Mathemateg – Prifysgol Bangor - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Bangor
Dathlu Merched mewn Mathemateg – Prifysgol Wrecsam - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Glyndŵr
Mathemateg yw eich dyfodol bl 10- Prifysgol Caerdydd - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd

Adnoddau, cyrsiau a digwyddiadau sy’n cefnogi ac yn datblygu twf mathemategol cyfoethog

Cyfoethogi CA3
Dosbarthiadau Meistr y Sefydliad Brenhinol Blwyddyn 9 2024 - Dosbarthiadau Meistr Mathemateg y Sefydliad Brenhinol ar gyfer Blwyddyn 9
Diwrnod Amgylchedd y Byd - Cliciwch yma
Diwrnod π Rhyngwladol - Dathlu Diwrnod π… Mathemategydd Cymreig a fathodd y symbol π. Yn enedigol o Ynys Môn cyflwynodd William Jones 1674-1749 yr arwydd π i ddynodi’r gymhareb rhwng cylchedd cylch a’i ddiamedr. Am fwy o wybodaeth am ein mathemategwyr ewch i: Mathemategwyr Cymraeg Archimedes a π Gwelwch sut y cyfrifodd Archimedes π … chwaraewch gyda’r ap geogebra… Read More »Diwrnod π Rhyngwladol
Datblygu meddylfryd ar gyfer Mathemateg - Beth Mae RhGMC yn datblygu cyfres o weithdai i gefnogi pob myfyriwr i ddatblygu meddylfryd ar gyfer unrhyw her fathemategol. Yn benodol yn y gyfres hon o weithdai rydym yn awyddus i edrych ar rai o’r rhwystrau sy’n aml yn gysylltiedig â dysgwyr benywaidd. Mae’r gweithdai hyn yn addas i bob myfyriwr. Pwy Mae’r gweithdai… Read More »Datblygu meddylfryd ar gyfer Mathemateg
Adnoddau Clwb Mathemateg - Rydym yn rhyddhau’r adnoddau rydyn ni wedi’u datblygu ar gyfer sesiynau clwb mathemateg. Cafodd yr adnoddau eu treialu mewn tair ysgol yn 2021 ac ers hynny maent wedi’u defnyddio mewn nifer o ysgolion eraill. Mae’r sesiynau hyn wedi cael eu defnyddio’n llwyddiannus gyda myfyrwyr blwyddyn 7 ac 8 o bob lefel gallu, gyda’r nod o… Read More »Adnoddau Clwb Mathemateg
Cynhadledd Wrecsam: Blwyddyn 8 a 9 - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Glyndŵr
Cynhadledd Bangor: Blwyddyn 8 a 9 - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Bangor
8&9: Darganfyddiaeth Mathemategol - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth
Cynhadledd Caerdydd mis Ionawr: Blwyddyn 8 a 9 Mae Mathemateg yn Hwyl - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd
Cyfoethogi CA4
Sesiwn Blasu Mathemateg Bellach 2024 - Pam astudio Maths Bellach Lefel Safon Uwch.
Dosbarthiadau Meistr Blwyddyn 10 Haf 2024 - Dosbarthiadau Meistr Mathemateg y Sefydliad Brenhinol ar gyfer Blwyddyn 10
Dathlu Merched mewn Mathemateg – Coleg Sir Benfro - Cynhadledd undydd mathemateg ym Coleg Sir Benfro
Cynhadledd Dathlu Merched mewn Mathemateg – Prifysgol Bangor - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Bangor
Dathlu Merched mewn Mathemateg – Prifysgol Wrecsam - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Glyndŵr
Mathemateg yw eich dyfodol bl 10- Prifysgol Caerdydd - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd
Diwrnod π Rhyngwladol - Dathlu Diwrnod π… Mathemategydd Cymreig a fathodd y symbol π. Yn enedigol o Ynys Môn cyflwynodd William Jones 1674-1749 yr arwydd π i ddynodi’r gymhareb rhwng cylchedd cylch a’i ddiamedr. Am fwy o wybodaeth am ein mathemategwyr ewch i: Mathemategwyr Cymraeg Archimedes a π Gwelwch sut y cyfrifodd Archimedes π … chwaraewch gyda’r ap geogebra… Read More »Diwrnod π Rhyngwladol
Datblygu meddylfryd ar gyfer Mathemateg - Beth Mae RhGMC yn datblygu cyfres o weithdai i gefnogi pob myfyriwr i ddatblygu meddylfryd ar gyfer unrhyw her fathemategol. Yn benodol yn y gyfres hon o weithdai rydym yn awyddus i edrych ar rai o’r rhwystrau sy’n aml yn gysylltiedig â dysgwyr benywaidd. Mae’r gweithdai hyn yn addas i bob myfyriwr. Pwy Mae’r gweithdai… Read More »Datblygu meddylfryd ar gyfer Mathemateg
Cynhadledd Abertawe mis Ionawr: Blwyddyn 10 Mae Mathemateg yn Hwyl - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Abertawe
Cyfoethogi CA5
Cynhadledd STEM Prifysgol Abertawe ar gyfer Myfyrwyr Lefel A! - Cynhadledd undydd STEM ym Prifysgol Abertawe
Paratoi at MAT 2024 - Cyfres o bum sesiwn ar-lein i baratoi at y papur MAT
Cwrs Datrys Problemau blwyddyn 12 - Cwrs Cyflwyno Datrys Problemau Blwyddyn 12
Cynhadledd Nadolig Blwyddyn 12 Caerdydd - Cynhadledd Nadolig ym Mhrifysgol Caerdydd
STEP Blwyddyn 13 - Paratoi ar gyfer STGEP Blwyddyn 13
Cyflwyniad i brofion derbyn y brifysgol STEP, MAT a TMUA - Sesiwn awr yn cyflwyno profion derbyn y brifysgol STEP, MAT a TMUA
Diwrnod π Rhyngwladol - Dathlu Diwrnod π… Mathemategydd Cymreig a fathodd y symbol π. Yn enedigol o Ynys Môn cyflwynodd William Jones 1674-1749 yr arwydd π i ddynodi’r gymhareb rhwng cylchedd cylch a’i ddiamedr. Am fwy o wybodaeth am ein mathemategwyr ewch i: Mathemategwyr Cymraeg Archimedes a π Gwelwch sut y cyfrifodd Archimedes π … chwaraewch gyda’r ap geogebra… Read More »Diwrnod π Rhyngwladol
12: Darganfyddiaeth Mathemategol - Cynhadledd undydd mathemateg ym Aberystwyth
Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Unrhyw fyfyrwyr sydd ar fin cychwyn mathemateg neu fathemateg bellach ym mlwyddyn 12