Rydym yn rhyddhau’r adnoddau rydyn ni wedi’u datblygu ar gyfer sesiynau clwb mathemateg. Cafodd yr adnoddau eu treialu mewn tair ysgol yn 2021 ac ers hynny maent wedi’u defnyddio mewn nifer o ysgolion eraill. Mae’r sesiynau hyn wedi cael eu defnyddio’n llwyddiannus gyda myfyrwyr blwyddyn 7 ac 8 o bob lefel gallu, gyda’r nod o helpu myfyrwyr i gael hwyl gyda mathemateg. Ers hynny rydym wedi ychwanegu nifer o adnoddau eraill, o’r enw Cyfryngwyd gan Athro, sydd angen ychydig mwy o baratoi na’r rhai sydd wedi’u paratoi’n llawn. Mae gennym hefyd ffolder Mynd Ymhellach lle byddwn yn rhoi deunyddiau eraill yr ydym wedi eu treialu ac y gellid eu defnyddio ar gyfer Clybiau Mathemateg. Gwelwch isod i am ddolen i’r adnoddau.

 1. Wedi’i Baratoi’n Llawn

Fel y mae’r teitl yn ei awgrymu, mae’r rhain wedi’u paratoi’n llawn gyda sleidiau, nodiadau canllaw llawn gyda sgriptiau enghreifftiol lle bo’n ddefnyddiol, ac adnoddau ar gyfer llungopïo. Maent yn arbennig o addas os ydych yn dechrau clwb newydd.

Cyfres Gyntaf

 • fflecsagonau
 • codau a seiffrau
 • triciau
 • posau
 • Gemau Pensil a Phapur
 • 7 Gêm Fathemategol


Daw tair cyntaf y Gyfres Gyntaf gyda

 1. Cyflwyniad Powerpoint
 2. Set o nodiadau athro yn amlinellu’r paratoad sydd ei angen, sgript enghreifftiol, a syniadau ar gyfer addasu ac ymestyn
 3. Adnoddau y gellir eu llungopïo, lle bo angen
  (Defnyddiodd y bedwaredd sesiwn bosau o’r Liverpool Fun Maths Roadshow, set o 350 o broblemau pos addas ar gyfer blynyddoedd 1 i 13, sydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg o http://livmathssoc.org.uk/FunMathsRoadshow/ am dâl. Does dim angen cyflwyniad a byddant yn darparu cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio eu deunyddiau.)

Gellir cyflwyno’r Gemau (gan ddefnyddio Powerpoint) gyda chyfarwyddiadau llawn a sleid/sleid ar gyfer pob gêm am ei hagweddau mathemategol. Mae byrddau argraffu ar gael lle bo angen.

2. Cyfryngu gan Athro

Mae gan y rhain bopeth sydd ei angen arnoch ond ychydig llai o gefnogaeth na’r rhai Llawn, heb nodiadau athro er enghraifft, yn fwy addas, efallai, ar gyfer clybiau neu ddosbarthiadau sefydledig.

 • Dyddiadau Calendar
 • Möbius Strip
 • Ymestyn a Phlygu
 • Tyniadau Patrwm Voronoi

3. Ymhellach

Hyd yn hyn, mae gan hwn fanylion am bosau Cymdeithas Fathemateg Lerpwl, sy’n werth eu hystyried. Byddwn yn ychwanegu at y ffolder hon a hefyd yn gobeithio y gallwch chi gynnig adnoddau y gallwn eu hychwanegu hefyd!

Mae’r adnoddau yma (Bydd angen eich cyfrinair cofrestru i gael at rhain).