Newyddion

Pam cynnig Mathemateg Bellach?


Dosbarthiadau Meistr Blwyddyn 10 Haf 2024 - Dosbarthiadau Meistr Mathemateg y Sefydliad Brenhinol ar gyfer Blwyddyn 10
Datblygu meddylfryd ar gyfer Mathemateg - Beth Mae RhGMC yn datblygu cyfres o weithdai i gefnogi pob myfyriwr i ddatblygu meddylfryd ar gyfer unrhyw her fathemategol. Yn benodol yn y gyfres hon o weithdai rydym yn awyddus i edrych ar rai o’r rhwystrau sy’n aml yn gysylltiedig â dysgwyr benywaidd. Mae’r gweithdai hyn yn addas i bob myfyriwr. Pwy Mae’r gweithdai… Read More »Datblygu meddylfryd ar gyfer Mathemateg
Datganiad i’r wasg diweddaraf Awst 2022 - Niferoedd sy'n cymryd Mathemateg Bellach yn cynyddu eto yng Nghymru
2022 ACAM - 2022 ACAM
Dathlu Diwrnod Mathemateg y Byd 2022 - Ymunwch am noson i ddathlu Diwrnod Mathemated y Byd
Datganiad i’r wasg diweddaraf Awst 2021 - Niferoedd sy'n cymryd Mathemateg Bellach yn cynyddu eto yng Nghymru

Gweler isod am holl ddatganiadau blaenorol RhGM Cymru

Awst 2020

Awst 2019

Awst 2018

Awst 2017

Awst 2016

Awst 2015

Awst 2014

Awst 2013