CBAC

Ynglŷn â CBAC

Daeth CBAC i fodolaeth o gonsortiwm o awdurdodau addysg lleol ym 1948, ac mae bellach yn elusen gofrestredig, ac yn gwmni cyfyngedig trwy warant.

Yn dilyn cyflwyno cymwysterau cyffredinol diwygiedig yn 2015, mae CBAC wedi dod yn unig ddarparwr cymwysterau ar gyfer ysgolion a cholegau a ariennir gan y wladwriaeth ar draws y mwyafrif o bynciau TGAU a Safon UG/Uwch.

Mae CBAC yn darparu cymwysterau dwyieithog TGAU Mathemateg, Mathemateg Ychwanegol Lefel 2 a Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch.

Dolenni

Mathemateg TGAU a Mathemateg TGAU – Rhifedd

Mathemateg Ychwanegol Lefel 2

Mathemateg Safon UG/Uwch a Mathemateg Bellach Safon UG/Uwch