Myfyrwyr

Yr holl bethau mae RhGMBC yn gynnig i fyfyrwyr ….

DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Hogwch eich pensiliau mathemategol! BethYn ystod y diwrnod hwn byddwn yn meddwl am Fathemateg neu Fathemateg Bellach Safon Uwch! Yn yr ysgol haf undydd byddwn yn cynnal amrywiaeth o sesiynau i’ch helpu i baratoi argyfer eich astudiaethau mathemateg wrth i chi fynd i flwyddyn 12, gan dynnu llwch oddi ar eich cyfrifiannell!Byddwn yn rhoi rhagflas… Read More »DIWEDDARWYD: Blwyddyn 11! Beth nesaf?
Hyfforddiant 2022/23 - I fyfyrwyr sy'n mwynhau mathemateg, mae'n her a chyfle i archwilio cysyniadau mathemategol newydd a / neu fwy soffistigedig.
Gwersyll
Rhyngwladol
Mathemateg
- Beth Gwersyll Mathemateg Ryngwladol i fyfyrwyr o Gymru, UDA, Japan a’r Almaen. Bydd y problemau mathemateg yn seiliedig ar syniadau mathemateg modern ac maent yn addas ar gyfer unrhyw fyfyriwr ysgol canol/uwchradd uwch brwd. Anogir myfyrwyr i ryngweithio â myfyrwyr o wahanol wledydd. Cynhelir pob sesiwn yn Saesneg. Gweler rhai problemau o wersylloedd blaenorol yma … Read More »Gwersyll
Rhyngwladol
Mathemateg
Mathemateg yw eich Dyfodol - Cynhadledd Mathemateg undydd ym Mhrifysgol Bangor
Paratoi at MAT  - Beth Cyfres o bum sesiwn ar-lein i baratoi at y papur MAT Pam Ar gyfer disgyblion blwyddyn 12 (2021/2022) sy’n anelu at sefyll y prawf MAT ym mis Tachwedd 2022 Pryd 4 a 11 Gorffennaf, 19 Medi, 3 a 17 Hydref Sut Ar lein ar Teams I archebu e.w.clode@bangor.ac.uk Bydd RhGMBC yn rhedeg cyfres o… Read More »Paratoi at MAT 
Adolygu Mathemateg Ychwanegol Haf  - Beth Dwy sesiwn ar-lein i helpu gyda’r adolygu terfynol ar gyfer arholiad Mathemateg Ychwanegol Lefel 2. Bydd fersiwn Saesneg a Chymraeg o’r sesiwn yn rhedeg ar yr un pryd. Pam Unrhyw un o flwyddyn 10 neu 11 sy’n sefyll Mathemateg Ychwanegol L2 Pryd Sesiwn 1: Sadwrn 11 Mehefin – 10:00 i 12:00 Sesiwn 2:  Llun 20 Mehefin –… Read More »Adolygu Mathemateg Ychwanegol Haf 
Blwyddyn 11! Beth nesaf? - Mathemateg – oherwydd eich bod chi’n gallu! Beth Gweithdy hanner diwrnod, gan adeiladu eich cariad a’ch chwilfrydedd at fathemateg. Byddwn yn archwilio rhai problemau mathemategol sy’n datblygu’r sgiliau mathemategol gwych rydych chi wedi’u hennill hyd yn hyn. Rhoi lle i chi archwilio harddwch a hwyl mathemateg oherwydd bod chi’n gallu am y tro cyntaf… dyma’r… Read More »Blwyddyn 11! Beth nesaf?
Fideos Adolygu Cwestiynau Arholiadau TGAU Mehefin 18 - Cliciwch ar y botwm isod i weld yr holl fideos
Cynhadledd Mathemateg Blwyddyn 8 & 9 - Mae Mathemateg yn Hwyl!  Beth Cynhadledd Fathemateg yn Abertawe Pam Myfyrwyr galluog ym mlwyddyn 8 a 9 Pryd 29 Mehefin 2022 9:30-14:00 I archebu fmspwales@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Annwyl athro Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru’n falch o gyhoeddi cynhadledd un-dydd ym Mhrifysgol Abertawe, Parc Singleton ar gyfer myfyrwyr Mathemateg galluog o ysgolion Cymru. Fe’ch… Read More »Cynhadledd Mathemateg Blwyddyn 8 & 9
Dathlu Diwrnod Mathemateg y Byd 20022 - Ymunwch am noson i ddathlu Diwrnod Mathemateg y Byd gyda’r Athro John Tucker and Dr Colin Wright 18:00 – 18:40 – Pwy oedd Robert Recorde, a beth wnaeth e? Yr Athro John Tucker 18:40 – 19:20 – Mathemateg mewn Twist, Dr Colin Wright. 19:20 – 19:40 – Sesiwn Holi ac Ateb gyda RhGMBC Yn addas i… Read More »Dathlu Diwrnod Mathemateg y Byd 20022