Myfyrwyr

Yr holl bethau mae RhGMBC yn gynnig i fyfyrwyr ….

Sgyrsiau Gyrfaoedd mewn Mathemateg - Nawr ar gael ar-lein Mae myfyrwyr ysgol yn aml yn holi “Pam astudio mathemateg?” Mae’r sgyrsiau hyn yn rhoi ateb da, gan ddangos llawer o yrfaoedd amrywiol a diddorol sy’n defnyddio mathemateg: os ydych chi am liniaru newid yn yr hinsawdd, gwella’r GIG, dylunio ceir rasio, creu ffilmiau wedi’u hanimeiddio gan gyfrifiadur, dod o hyd… Read More »Sgyrsiau Gyrfaoedd mewn Mathemateg
Dosbarthiadau Meistr Mathemateg 2022 - Pwy yw’r trefnwyr? Mae’r dosbarthiadau yn cael eu trefnu gan Raglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru mewn partneriaeth â Sefydliad Brenhinol Prydain Fawr (www.rigb.org) a Phrifysgol Abertawe (Prifysgol Abertawe (swansea.ac.uk)) Ble fydd y dosbarthiadau yn cael eu cynnal?Fe’u cynhelir yn fyw ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams. Bydd myfyrwyr yn gallu postio atebion neu gwestiynau mewn blwch… Read More »Dosbarthiadau Meistr Mathemateg 2022
Cyfres Pontio Mathemateg i Brifysgol - Mae RhGMB Cymru yn cynnal cyfres gyffrous...
Mathemateg yw eich Dyfodol - Cynhadledd Mathemateg undydd ym Mhrifysgol Bangor
Datrys Problemau a STEP - Mae RhGMBC yn cynnal dau gwrs ar-lein ar ddatrys problemau i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio pynciau cysylltiedig â STEM yn y prifysgolion gorau. Mae datrys problemau, y gallu i fynd i’r afael â phroblemau nad yw’r dull datrys yn glir ar eu cyfer, yn rhan allweddol o fathemateg. Mae angen i ddatryswyr problemau da, yn… Read More »Datrys Problemau a STEP
Sesiwn Blasu Mathemateg Bellach - Pam astudio Maths Bellach Lefel Safon Uwch.
Cyflwyniad i’r arholiad MAT - Mae’r fideo byr 20 munud yma yn eich cyflwyno i’r prawf MAT, prawf mathemateg a ddefnyddir gan sawl prifysgol fel rhan o’u gweithdrefnau derbyn.  Am fanylion pellach ewch i dudalen MAT  Rhydychen:  www.maths.ox.ac.uk/r/mat
DPMA 2021/2022 - Dechreuwch ddatblygu eich sgiliau datrys problemau
Ar fin dechrau gradd STEM? - Cadwch un cam ymlaen a pharatowch ar gyfer prifysgol.
Cyflwyniad i STEP, MAT a Datrys Problemau - Cyflwyniad ar-lein i STEP, MAT a Datrys Problemau Mathemateg Anarferol