Myfyrwyr

Yr holl bethau mae RhGMC yn gynnig i fyfyrwyr ….

Sesiwn Adolygu Mathemateg Ychwanegol Caerdydd - Sesiwn Adolygu Mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd ar 15 Mehefin 2024
Cynhadledd STEM Prifysgol Abertawe ar gyfer Myfyrwyr Lefel A! - Cynhadledd undydd STEM ym Prifysgol Abertawe
Sesiwn Blasu Mathemateg Bellach 2024 - Pam astudio Maths Bellach Lefel Safon Uwch.
Maths and Further Maths Revision Sessions - Revision sessions for A-level Maths and Further Maths modules
Sesiynau Adolygu Mathemateg a Mathemateg Bellach 2024 - Sesiynau Adolygu modiwlau Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch
Paratoi at MAT 2024 - Cyfres o bum sesiwn ar-lein i baratoi at y papur MAT
Dosbarthiadau Meistr Blwyddyn 10 Haf 2024 - Dosbarthiadau Meistr Mathemateg y Sefydliad Brenhinol ar gyfer Blwyddyn 10
Dathlu Merched mewn Mathemateg – Coleg Sir Benfro - Cynhadledd undydd mathemateg ym Coleg Sir Benfro
Celebrating Women in Maths Conference – Wrexham University - One day Maths Conference at Wrexham University
Cynhadledd Dathlu Merched mewn Mathemateg – Prifysgol Bangor - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Bangor