Myfyrwyr

Yr holl bethau mae RhGMBC yn gynnig i fyfyrwyr ….

Dosbarthiadau Meistr Blwyddyn 10 Haf 2024 - BethDosbarthiadau Meistr Mathemateg y Sefydliad BrenhinolPamMyfyrwyr Blwyddyn 10 sy’n alluog mewn mathemategol ac y bernir bod ganddynt botensial a diddordeb yn y dosbarthiadauPrydnosweithiau Iau 4:45pm-6:30pm 20 Mehefin, 27 Mehefin, 4 Gorffennaf a 11 GorffennafSutBydd y Dosbarthiadau Meistr yn cael eu cynnal ar-lein dros ZoomI archebu https://forms.gle/WGPrGsAkBwsKsZyWA Hoffwn eich gwahodd i enwebu disgyblion sy’n alluog mewn… Read More »Dosbarthiadau Meistr Blwyddyn 10 Haf 2024
Dathlu Merched mewn Mathemateg – Coleg Sir Benfro - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Bangor
Cynhadledd Dathlu Merched mewn Mathemateg – Prifysgol Bangor - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Bangor
Dathlu Merched mewn Mathemateg – Prifysgol Wrecsam - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Glyndŵr
Sesiynau Adolygu Mathemateg Bellach 25.3.24 - Rydym wedi trefnu diwrnod adolygu ar-lein ar gyfer dydd Llun 25ain o Fawrth 2024. Bydd hyn ar Teams a bydd yr amserlen fel a ganlyn:- 10:00 – 11:25 Uned 1 – Pur 11:30 – 12:15 Uned 2 – Ystadegau 12:20 – 13:15 Uned 3 – Mecaneg     14:00 – 15:20 Uned 4 – Pur… Read More »Sesiynau Adolygu Mathemateg Bellach 25.3.24
Mathemateg yw eich dyfodol bl 10- Prifysgol Caerdydd - Cynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd
Dosbarthiadau Meistr y Sefydliad Brenhinol Blwyddyn 9 2024 - DOSBARTHIADAU MEISTR MATHEMATEG AR FORE SADWRN AR GYFER DISGYBLION MWY GALLUOG A THALENTOG BLWYDDYN 9 Hoffwn eich gwahodd i enwebu disgyblion sy’n alluog mewn mathemateg i fynychu Dosbarthiadau Meistr Mathemateg y Sefydliad Brenhinol i’w gynnal wyneb yn wyned ym Mhrifysgol Abertawe.  Bydd yn gyfres o 4 dosbarth ar ddyddiau Sadwrn yn ystad tymor y Gwanwyn… Read More »Dosbarthiadau Meistr y Sefydliad Brenhinol Blwyddyn 9 2024
Cyfres Pontio Mathemateg i Brifysgol 23/24 - Mae RhGMB Cymru yn cynnal cyfres gyffrous...
Cwrs Datrys Problemau blwyddyn 12 - Mae RhGMBC yn cynnal dau gwrs ar ddatrys problemau i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio pynciau cysylltiedig â STEM yn y prifysgolion gorau. Mae datrys problemau, y gallu i fynd i’r afael â phroblemau nad yw’r dull datrys yn glir ar eu cyfer, yn rhan allweddol o fathemateg. Mae angen i ddatryswyr problemau da, yn ogystal… Read More »Cwrs Datrys Problemau blwyddyn 12
Cynhadledd Nadolig Blwyddyn 12 Caerdydd - Beth Cynhadledd Nadolig ym Mhrifysgol Caerdydd Pwy Myfyrwyr Blwyddyn 12 Pryd 20 Rhagfyr 20239.30-14:30 I gofrestru Athrawon: https://forms.gle/9YcjN2nVpumFyxw98 Myfyrwyr: https://forms.gle/ZDfmpo9BD7KYHgVdACwestiynau: fmspwales@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru yn falch o gynnal y Gynhadledd Nadolig i Flwyddyn 12 yn Adeilad Abacws, Prifysgol Caerdydd, ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 o ysgolion Cymru. Bydd y… Read More »Cynhadledd Nadolig Blwyddyn 12 Caerdydd