Cynhadledd STEM Prifysgol Abertawe ar gyfer Myfyrwyr Lefel A!

BethCynhadledd STEM Safon Uwch
PwyBlynyddoedd 12 a 13
Pryd20 Mehefin 2024 10:00-14:45
BlePrifysgol Abertawe Campws y Bae
I archebuAthrawon i gofrestru yma: https://forms.gle/JSX4QgQ71qcEZb9p8

Rydym yn falch o gynnig y Gynhadledd STEM hon ar gyfer Blynyddoedd 12 a 13 ym Mhrifysgol Abertawe Campws y Bae ar yr 20fed o Fehefin 2024. Mae’r gynhadledd hon wedi’i hanelu at fyfyrwyr brwdfrydig ym Mlynyddoedd 12 a 13 sydd â diddordeb mewn pynciau STEM ac sy’n ystyried astudio pwnc STEM ar lefel prifysgol.

Byddwn yn cynnig gweithdai cyffrous amrywiol i fyfyrwyr a gyflwynir gan gyfadran Prifysgol Abertawe yn y meysydd canlynol:

  • Mathemateg
  • Cyfrifiadureg
  • Peirianneg
  • Ffiseg
  • Cemeg

Gofynnwn i athrawon lenwi’r ffurflen hon i gofrestru ar gyfer y gynhadledd a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl i gadarnhau lle eich ysgol. Unwaith y byddwch wedi llenwi’r ffurflen hon, a fyddech cystal â gofyn i bob myfyriwr sy’n mynychu lenwi ffurflen ganiatâd rhieni yma: https://hub.furthermaths.wales/student-consent.php?event_id=37

Ni fydd unrhyw gost am y diwrnod, ar gyfer ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth, ond brysiwch i archebu gan fod hwn yn gynhadledd boblogaidd ac yn debygol o lenwi’n fuan felly cyntaf i’r felin! Dyddiad cau 24 Mai 2024.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach cysylltwch â Vicky