Sesiwn Blasu Mathemateg Bellach 2024

BethSesiwn Blasu Mathemateg Bellach
PwyBlwyddyn 11 a 12
Pryd24 Mehefin 2024 am 6pm
SutGweithdy byw ar-lein Teams 
I archebu https://hub.furthermaths.wales/student-consent.php?event_id=35

Mwy o wybodaeth Pam astudio Mathemateg Bellach

Mae yna sesiwn ‘blasu’ yn cael ei chynnal ar-lein ar gyfer eich myfyrwyr mathemateg.  Efallai eich bod eisiau gwybod mwy am yr hyn y mae dysgu Mathemateg Bellach yn ei olygu, neu’n ystyried astudio Mathemateg Bellach.  Mae’r sesiwn hon yn gyfle da i ‘geisio cyn prynu’ fel petai.

Mae’r sesiwn yn addas af gyfer myfyrwyr Bl 11 a 12 a’i nod yw rhoi cipolwg ar pa bynciau a modiwlau y gellir eu hastudio ar gyfer Cymhwyster Mathemateg Bellach UG neu Safon Uwch, pa gefnogaeth ychwanegol sydd ar gael a sut deimlad sydd i astudio Mathemateg Bellach ar-lein.

Mae’r sesiwn yn rhad ac am ddim i holl ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth ac bydd yn cael ei gynnal ar-lein ar ol oriau ysgol a bydd yn para tua awr.  Cynhelir trwy Teams ag unwaith bydd lleoedd yn cael ei cadarnhau, bydd cyswllt rhyngrwyd yn cael ei anfon a’r cyfarwyddyd ar sut i gael mynediad i’r sesiwn.  Mae croeso i athrawon a rhieni hefyd.

Am unrhyw wybodaeth bellach ebostiwch Hayley: hao9@aber.ac.uk