Mathemateg yw eich dyfodol bl 10- Prifysgol Caerdydd

BethCynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd
PwyI fyfyrwyr mathemateg blwyddyn 10
Pryd25 Ionawr 2024
I archebuhttps://forms.gle/UzM4W6pHxUjhJbLB7

Mwy o wybodaeth

Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Cymru yn falch o gyhoeddi cynhadledd undydd yn y Adeilad Abacws, Prifysgol Caerdyd, ar gyfer myfyrwyr Mathemateg galluog o ysgolion yng Nghymru. Fe’ch gwahoddir i ddod ag 20 o fyfyrwyr o Flwyddyn 10. Y pwyslais fydd y gall mathemateg fod yn hwyl ac yn heriol.

Bydd 2/3 o weithdai a sgwrs glo, yn ogystal â ‘Cwis Mathemateg’ a fydd hefyd yn cael ei gynnal ar y diwrnod, gyda thaleb yn wobr.

Gobeithio y gallwch ddod â grŵp o tua 20 o fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn mathemateg. Bwriad y diwrnod yw apelio at eich mathemategwyr disgleiriaf ym Mlwyddyn 10.

Ni fydd unrhyw gost am y diwrnod, ar gyfer ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth, ond brysiwch i archebu gan fod hwn yn gynhadledd boblogaidd ac yn debygol o lenwi’n fuan felly cyntaf i’r felin! Dyddiad cau 15 Ionawr 2024

Lle bo modd, sicrhewch fod rhaniad cyfartal rhwng myfyrwyr gwyrwaidd a benywaidd.

Anfonir cydnabyddiaeth ar ôl derbyn y wybodaeth yn y ffurflen yma: https://forms.gle/UzM4W6pHxUjhJbLB7