Sesiwn Adolygu Mathemateg Ychwanegol Caerdydd

BethSesiwn Adolygu Mathemateg Ychwanegol ym Mhrifysgol Caerdydd
PwyMyfyrwyr Mathemateg Ychwanegol mewn ysgolion gwladol yng Nghaerdydd, Pen y Bont, MorgannwgAdditional Math students in State-Funded schools in Caerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy, Torfaen a Blaenau Gwent
PrydDydd Sadwrn 15fed o Fehefin 2024, 10:00-13:00
SutWyneb yn Wyneb
I archebu Gweler dolen isod

Mwy o wybodaeth

Mae RhGMC yn falch o gynnig Sesiwn Adolygu Mathemateg Ychwanegol wyneb yn wyneb ym Mhrifysgol Caerdydd ar 15 Mehefin 2024. Bydd ein tiwtor yn ymdrin â’r pynciau allweddol wrth baratoi ar gyfer arholiad Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol.

Bydd ein sesiwn Adolygu yn gyfyngedig i uchafswm o 120 o fyfyrwyr, felly bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

Lleoliad: 2.26, Adeilad Abacws, Prifysgol Caerdydd, Heol Senghennydd, CF24 4AG

Dyddiad ac Amser: 10:00 – 13:00, Dydd Sadwrn 15 Mehefin 2024

Bydd y sesiwn adolygu yn cael ei chynnal yn Saesneg, ond bydd adnoddau cyfrwng Cymraeg ar gael.

I archebu lle ar y sesiwn adolygu, gofynnwch i fyfyrwyr lenwi’r ffurflen ganlynol: Cardiff Additional Maths Revision

Os oes unrhyw gwestiynau ebostiwch Bethanie