Mae RhGMC yn cynnal dau gwrs ar ddatrys problemau i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio pynciau cysylltiedig â STEM yn y prifysgolion gorau. Mae datrys problemau, y gallu i fynd i’r afael â phroblemau nad yw’r dull datrys yn glir ar eu cyfer, yn rhan allweddol o fathemateg. Mae angen i ddatryswyr problemau da, yn ogystal â dealltwriaeth gysyniadol a rhuglder gweithdrefnol, ddatblygu sgiliau ac agweddau eraill: meddwl mathemategol i ffurfio ac addasu cynlluniau ymosod; cadw’n hyderus, pan fyddant yn cael trafferth, yn eu gallu i wneud cynnydd; cof am atebion i broblemau eraill a allai fod yn ddefnyddiol. Bydd y cyrsiau hyn yn helpu myfyrwyr ymroddedig i gaffael yr adnoddau hyn. 

Bydd myfyrwyr sy’n dilyn y naill neu’r llall o’r cyrsiau hyn yn cynyddu eu galluoedd ac yn ennill mwy o werthfawrogiad a mwynhad o fathemateg; bod yn fwy parod ar gyfer unrhyw bapurau mynediad mathemateg sy’n canolbwyntio ar broblemau prifysgol (AEA, MAT, PAT, STEP, TMUA); a bod yn fwy parod ar gyfer dysgu a defnyddio mathemateg newydd yn y brifysgol. Y ddau gwrs yw: 

Paratoi ar gyfer STEP Blwyddyn 13

Bydd y cwrs Paratoi ar gyfer STEP Blwyddyn 13 yn seiliedig ar fodiwlau STEP II a STEP III a ddarperir gan y rhaglen gymorth STEP. 

PamBlwyddyn 13
PrydSesiynau wyneb-yn-wyneb 16 Tachwedd a 14 Rhagfyr 10:00-13:00. Ystafelloedd i’w cadarnhau
Prifysgol Abertawe Campws Singleton Campus, Abertawe
Prifysgol Caerdydd  Abacws, Ffordd Senghennydd, Caerdydd CF24 4AG
Prifysgol Bangor Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon, Bangor LL57 1UT
Prifysgol Wrecsam Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam LL11 2AW
16 sesiwn ar-lein Dyddiau Mawrth 6pm to 7pm– 1.10.24, 8.1.24, 15.10.24, 22.10.24, 5.11.24, 26.11.24, 3.12.24, 14.1.1.25, 21.1.25, 28.1.25, 4.2.25, 11.2.25, 18.2.25, 4.3.25, 11.3.25, 18.3.25
Sut2 sesiwn wyneb-yn-wyneb ym Mhrifysgol Aberystwyth, Abertawe, Bangor, Caerdydd neu
Wrecsam a 16 sesiwn ar-lein ar Teams
I archebuMae gofyn i fyfyrwyr gofrestru i gael mynediad i’r cyrsiau hyn. Bydd ffurflen gofrestru yn cael ei ychwanegu yma yn fuan.

Bydd fformat y cwrs yn ôl-drafodaeth awr ar-lein ar broblemau’r wythnos flaenorol, gan dynnu sylw at unrhyw bwyntiau dysgu allweddol, a rhoi anogaeth i fyfyrwyr. Disgwylir i fyfyrwyr fod yn hunan-ysgogol, gyfrifol a gweithio ar y problemau rhwng sesiynau  ̶ mewn gwirionedd, dyma ran hanfodol y ddau gwrs.

Bydd pob sesiwn trwy gyfrwng Saesneg, ond bydd cefnogaeth i’r rhai sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Unrhyw gwestiynau ebostiwch e.w.clode@swansea.ac.uk