Mae RhGMBC yn cynnal dau gwrs ar-lein ar ddatrys problemau i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio pynciau cysylltiedig â STEM yn y prifysgolion gorau. Mae datrys problemau, y gallu i fynd i’r afael â phroblemau nad yw’r dull datrys yn glir ar eu cyfer, yn rhan allweddol o fathemateg. Mae angen i ddatryswyr problemau da, yn ogystal â dealltwriaeth gysyniadol a rhuglder gweithdrefnol, ddatblygu sgiliau ac agweddau eraill: meddwl mathemategol i ffurfio ac addasu cynlluniau ymosod; cadw’n hyderus, pan fyddant yn cael trafferth, yn eu gallu i wneud cynnydd; cof am atebion i broblemau eraill a allai fod yn ddefnyddiol. Bydd y cyrsiau hyn yn helpu myfyrwyr ymroddedig i gaffael yr adnoddau hyn. 

Bydd myfyrwyr sy’n dilyn y naill neu’r llall o’r cyrsiau hyn yn cynyddu eu galluoedd ac yn ennill mwy o werthfawrogiad a mwynhad o fathemateg; bod yn fwy parod ar gyfer unrhyw bapurau mynediad mathemateg sy’n canolbwyntio ar broblemau prifysgol (AEA, MAT, PAT, STEP, TMUA); a bod yn fwy parod ar gyfer dysgu a defnyddio mathemateg newydd yn y brifysgol. Y ddau gwrs yw: 

Cwrs Cyflwyno Datrys Problemau Blwyddyn 12

Paratoi ar gyfer STEP Blwyddyn 13

Bydd y cwrs Paratoi ar gyfer STEP Blwyddyn 13 yn seiliedig ar fodiwlau STEP II a STEP III a ddarperir gan y rhaglen gymorth STEP. 

PamBlwyddyn 13
PyrdSesiwn wyneb-yn-wyneb 3ydd o Ragfyr 10:00-13:00
Prifysgol Abertawe Faraday B, Campws Singleton, Abertawe 
Prifysgol Caerdydd Abacws 338, Ffordd Senghennydd 
17 sesiwn nosweithiau Mawrth 6pm to 7pm – yn cychwyn nos Fawrth 11eg o Hydref 2022
Ar-lein 11, 18, 25 Hyd 2022; 8, 15, 22, 29 Tach 2022; 13, 20 Rhag 2022; 17, 24, 31 Ion 2023; 7, 14, 28 Chwef 2023; 7 Mawrth 2023
SutSesiwn wyneb-yn-wyneb ym Mhrifysgol Aberystwyth, Abertawe, Bangor, Caerdydd neu
neu Glyndŵr Wrecsam a 17 sesiwn ar-lein ar Teams
I archebuMae gofyn i fyfyrwyr gofrestru i gael mynediad i’r cyrsiau hyn trwy gwblhau
https://forms.gle/Xx2pRqvXk5MATUCS8

Bydd fformat y cwrs yn ôl-drafodaeth awr ar-lein ar broblemau’r wythnos flaenorol, gan dynnu sylw at unrhyw bwyntiau dysgu allweddol, a rhoi anogaeth i fyfyrwyr. Disgwylir i fyfyrwyr fod yn hunan-ysgogol, gyfrifol a gweithio ar y problemau rhwng sesiynau  ̶ mewn gwirionedd, dyma ran hanfodol y ddau gwrs.

Bydd pob sesiwn trwy gyfrwng Saesneg, ond bydd cefnogaeth i’r rhai sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Unrhyw gwestiynau ebostiwch e.w.clode@bangor.ac.uk