Mae RhGMBC yn cynnal dau gwrs ar-lein ar ddatrys problemau i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio pynciau cysylltiedig â STEM yn y prifysgolion gorau. Mae datrys problemau, y gallu i fynd i’r afael â phroblemau nad yw’r dull datrys yn glir ar eu cyfer, yn rhan allweddol o fathemateg. Mae angen i ddatryswyr problemau da, yn ogystal â dealltwriaeth gysyniadol a rhuglder gweithdrefnol, ddatblygu sgiliau ac agweddau eraill: meddwl mathemategol i ffurfio ac addasu cynlluniau ymosod; cadw’n hyderus, pan fyddant yn cael trafferth, yn eu gallu i wneud cynnydd; cof am atebion i broblemau eraill a allai fod yn ddefnyddiol. Bydd y cyrsiau hyn yn helpu myfyrwyr ymroddedig i gaffael yr adnoddau hyn.

Bydd myfyrwyr sy’n dilyn y naill neu’r llall o’r cyrsiau hyn yn cynyddu eu galluoedd ac yn ennill mwy o werthfawrogiad a mwynhad o fathemateg; bod yn fwy parod ar gyfer unrhyw bapurau mynediad mathemateg sy’n canolbwyntio ar broblemau prifysgol (AEA, MAT, PAT, STEP, TMUA); a bod yn fwy parod ar gyfer dysgu a defnyddio mathemateg newydd yn y brifysgol. Y ddau gwrs yw:

Cwrs Cyflwyno Datrys Problemau Blwyddyn 12

Cwrs Cyflwyno Datrys Problemau Blwyddyn 12, a arferai redeg fel ‘Datrys Problemau Mathemateg Anarferol’. Eleni bydd yn seiliedig ar y Modiwlau Sylfaen sydd ar gael am ddim gan y rhaglen gymorth STEP (maths.org). Sylwch, mae’r cwrs Cyflwyno Datrys Problemau Blwyddyn 12 yn ddefnyddiol p’un a yw myfyrwyr yn bwriadu eistedd y papur STEP ym mlwyddyn 13 ai peidio.

PamBlwyddyn 12
PrydDydd Sadwrn 3 Rhagfyr 10:00-13:00
Prifysgol Abertawe Faraday J, Campws Singleton, Abertawe
Prifysgol Caerdydd Abacws 226, Ffordd Senghennydd, Caerdydd, CF24 4AG
Prifysgol Aberystwyth MP3:05 – 3ydd Llawr. Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais, SY23 3BZ. 
Prifysgol Bangor Darlithfa Fechan, Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon LL57 1UT
 
Sesiynau wyneb yn wyneb 3 awr 1 Hyd 2022; 12 Tach 2022; 3 Rhag 2022 10:00-13:00
10 sesiwn ar-lein bob pythefnos ar nos Lun 6.00pm i 7.00pm. Cychwyn dydd Llun 10 Hydref 2022. Ar-lein 10 & 24 Hyd 2022; 21 Tach 2022; 12 Rhag; 16 & 30 Ion 2023; 13 & 27 Chwefror 2023; 13 & 27 Mawrth 2023
SutYm Mhrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe a Glyndŵr Wrecsam ac
Ar-lein ar Teams
I archebu
Mae gofyn i fyfyrwyr gofrestru i gael mynediad i’r cyrsiau hyn trwy gwblhau
https://forms.gle/AB3uHB6pDrcKxVNV9

Bydd fformat y cwrs yn ôl-drafodaeth awr ar-lein ar broblemau’r wythnos flaenorol, gan dynnu sylw at unrhyw bwyntiau dysgu allweddol, a rhoi anogaeth i fyfyrwyr. Disgwylir i fyfyrwyr fod yn hunan-ysgogol, gyfrifol a gweithio ar y problemau rhwng sesiynau  ̶ mewn gwirionedd, dyma ran hanfodol y ddau gwrs.

Bydd pob sesiwn trwy gyfrwng Saesneg, ond bydd cefnogaeth i’r rhai sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Unrhyw gwestiynau ebostiwch e.w.clode@bangor.ac.uk

Paratoi ar gyfer STEP Blwyddyn 13