BethCynhadledd Maths yn Aberystwyth
PwyBlwyddyn 12
Pyrd17eg Ionawr 2023
9:15-14:30
I gofrestruCwblhewch y ffurflen yma ac ei anfon i Hayley Owen hao9@aber.ac.uk

Mwy o wybodaeth

Bydd y diwrnod yn cynnwys gweithdai yn y bore ac araith allweddol yn y prynhawn.

Darperir cinio i aelodau staff yn unig a gellir darparu cymorth tuag at gostau cludiant, yn amodol ar ddyfynbris ysgrifenedig gan eich cwmni bws lleol yn y lle cyntaf.

Mae wedi bod yn ddwy flynedd hir heb ddigwyddiadau wyneb yn wyneb, felly rydym yn ychydig gyffrous i weud y lleiaf.

Mae archebu ar sail y cyntaf i’r felin felly peidiwch â cholli allan ac archebwch nawr trwy gwblhau a dychwelyd y ffurflen archebu sydd ynghlwm, cyn gynted â phosib.

Bydd yn ddiwrnod da, dewch i ymuno a ni .