Hogwch eich pensiliau mathemategol!

BethYn ystod y diwrnod hwn byddwn yn meddwl am Fathemateg neu Fathemateg Bellach Safon Uwch! Yn yr ysgol haf undydd byddwn yn cynnal amrywiaeth o sesiynau i’ch helpu i baratoi ar
gyfer eich astudiaethau mathemateg wrth i chi fynd i flwyddyn 12, gan dynnu llwch oddi ar eich cyfrifiannell!
Byddwn yn rhoi rhagflas i chi o’r hyn i’w ddisgwyl ac yn ail-ddeffro’ch ymennydd mathemategol ar ôl haf i ffwrdd! Byddwn yn gwneud rhywfaint o ddatrys problemau, yn edrych ar rai cysylltiadau STEM ac yn dangos mathemateg gwych i chi. Bydd y diwrnod hwn yn ffordd wych o baratoi ar gyfer dechrau unrhyw gwrs mathemateg blwyddyn 12
PamUnrhyw fyfyrwyr sydd ar fin cychwyn mathemateg neu fathemateg bellach ym mlwyddyn 12.
PrydDydd Mawrth 30 Awst yn Abertawe
Dydd Mercher 31 Awst yng Nghaerdydd
Bydd pob sesiwn yn rhedeg rhwng 9.45am a 3:30pm,
I ArchebuGall myfyrwyr archebu lle ar y sesiwn trwy e-bostio b.h.denyer@swansea.ac.uk

Cynllun y Dydd

9:45amCyrraedd a Chofrestru
10amCyflwyniad
Pwy yw RhGMBC?
Strwythur Mathemateg /Mathemateg Bellach Safon Uwch
Cynllun y diwrnod!
10:15amDosbarth Meistr Cwadratig
11:10amEgwyl
11:20amRhifau Cymhlyg Mathemateg Bellach
12:15pmCinio
12:40pmSesiwn Blasu Ystadegaeth
1:35pmEgwyl
1:45pmSesiwn Blasu Mecaneg
2:40pm Sesiwn Gloi Beth yw fy opsiynau Mathemateg/Mathemateg Bellach?
Datrys Problemau ac arholiadau mynediad y Brifysgol: Sut i fod y mathemategydd gorau y gallwch.
Meddalwedd Dynameg Mathemateg! Cystadleuaeth arlunio…
Beth sydd nesaf i mi ym myd mathemateg?
Sut y gall RhGMBC helpu.
3:30pmGadael A staff ar gael ar gyfer cwestiynau.