Sgyrsiau Gyrfaoedd mewn Mathemateg

Mae myfyrwyr ysgol yn aml yn holi “Pam astudio mathemateg?” Mae’r sgyrsiau hyn yn rhoi ateb da, gan ddangos llawer o yrfaoedd amrywiol a diddorol sy’n defnyddio mathemateg: os ydych chi am liniaru newid yn yr hinsawdd, gwella’r GIG, dylunio ceir rasio, creu ffilmiau wedi’u hanimeiddio gan gyfrifiadur, dod o hyd i ffyrdd gwell o gynhyrchu dur ac ati yna mae mathemateg yn hanfodol. Mae’r sgyrsiau hefyd yn amlinellu’r llwybrau ar gyfer astudio mathemateg yn yr ysgol neu’r coleg, ac yn siarad am y math o fathemateg ddefnyddiol yr hoffech fynd ymlaen i ddysgu amdano yn y brifysgol, ac yn dangos sut i ddarganfod mwy am gyrsiau prifysgol posib ar-lein.

  • Cyflwynir gan un o’n Tîm yn eich ysgol
  • Grwpiau blwyddyn 10, 11 a 12 – wedi’u teilwra i bob blwyddyn
  • Defnyddir pynciau mathemateg bywyd go iawn
  • Gyrfaoedd lle mae angen graddau sy’n cynnwys llawer o Fathemateg
  • Sgorau prifysgol a gofynion mynediad prifysgol.

Darparwyd am ddim drwy RhGMBC

Cwestiynau? rhgmbcymru@swansea.ac.uk 

Llenwch y ffurflen gais gan ei dychwelyd mor fuan â phosibl.
Dychwelwch at: fmspwales@swansea.ac.uk