Dysgu Mathemateg Ychwanegol – Cyfoethogi eich dysgu

BethDysgu Mathemateg Ychwanegol – Cyfoethogi eich dysgu (DP)
Pwyar gyfer athrawon CA4
Pryd2 sesiwn x 1 awr 15
3:30 i 4:45pm
SutSesiwn fyw arlein
I gofrestrub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybodaeth

Yma yn RhGMBC rydym yn credu’n gryf mewn cyfoethogi eich dysgu ar draws pob cyfnod allweddol. Gall y cwrs Mathemateg Ychwanegol fod yn gyflwyniad gwych i rai o agweddau mwyaf hardd mathemateg. Yn y ddwy sesiwn hyn, byddwn yn edrych ar sut y gallwch gyfoethogi dau ran hyfryd o fathemateg p’un a ydych yn newydd i ddysgu Mathemateg Ychwanegol neu’n pro! Byddwn hefyd yn ymdrin â strwythur cwrs sylfaenol Mathemateg Ychwanegol a beth allech chi ei wneud nesaf!

Cwrs byr ar-lein wedi’i gynnal dros 2 sesiwn gyda’r nos yn cwmpasu:

  • Cyflwyniad a Thrigonometreg (3:30 i 4:45pm Dydd Iau 20 Hydref)
  • Calcwlws a Beth nesaf… (3:30 i 4:45pm Dydd Iau 10 Tachwedd)

I gofrestru – ebostiwch b.h.denyer@swansea.ac.uk