BethCwrs ar gysylltiad mathemategol
PwyAthrawon CA5
PrydTBC
HowAr-lein
To bookfmspwales@swansea.ac.uk

Mwy o wybodaeth

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar ddylunio (neu addasu) Rhaglen Astudio Lefel A gyda ffocws penodol ar gysylltiad mathemategol, gan helpu i gyfeirio at y cysylltiadau hyn yn haws, gan gynnwys y rhai a all rychwantu sawl maes.
 
Gall agwedd o’r fath helpu myfyrwyr (ac athrawon!) i ddatblygu eu synnwyr o sut mae gweithredoedd, prosesau a gwrthrychau mathemategol yn gysylltiedig. Mae dealltwriaeth o’r fath yn arwain at fyfyrwyr yn datblygu delwedd feddyliol ddyfnach o gysylltiad mathemategol, gan wreiddio gwybodaeth a dealltwriaeth yn fwy cadarn a chynyddu hyder wrth ddatrys problemau.
 
I’w gynnal ar-lein, o 18:00 i 20:00 ar
 
Dyddiadau i’w pennu.
 
Cysylltwch â RhGMBC i archebu.