Geogebra Ystadegaeth Lefel 1: Safon Uwch

BethGeogebra fel adnodd i addysgu Mathemateg Ystadegaeth Safon Uwch (MU2)
PwyAthrawon CA5
PrydTymor Gwanwyn a Haf 2023-2024
SutAr-lein
I archebufmspwales@swansea.ac.uk

Rhagor o wybodaeth

Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno ffyrdd y gallai Geogebra fod yn ddefnyddiol mewn ystafell ddosbarth Mathemateg Safon Uwch.

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer Athrawon Safon Uwch sydd â gwybodaeth sylfaenol o Geogebra (yn gyfarwydd â graffio sylfaenol a defnyddio blychau mewnbwn, blychau ticio a llithryddion.) Nod y cwrs yw rhoi’r sgiliau angenrheidiol i gyfranogwyr i gynhyrchu rhaglennig syml ond defnyddiol a fydd yn darlunio cysyniadau uned Mathemateg MU2 CBAC

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno trwy ddwy sesiwn Zoom gyda’r nos, un yn ail hanner Tymor y Gwanwyn ac un yn hanner cyntaf Tymor yr Haf. Bydd pob sesiwn yn para 2 awr.

Bydd y rhan fwyaf o’r sesiynau yn ymarferol gyda’r tiwtoriaid yn esbonio sut y gellir paratoi ceisiadau Geogebra ac yn mynd â chyfranogwyr drwy’r adeiladu gam wrth gam. Felly bydd angen i’r cyfranogwyr gael Geogebra wedi’i lwytho ar yr un cyfrifiadur neu liniadur y maent yn ei ddefnyddio i dderbyn cyfarfod Zoom. Byddem yn argymell eich bod yn lawrlwytho fersiwn Classic 5 neu Classic 6 Geogebra ar gyfer y sesiynau hyn.

Yn ystod y sesiynau, gofynnir i gyfranogwyr rannu eu sgrin Geogebra yn ystod y broses adeiladu fel y gellir datrys unrhyw anawsterau yn gyflym. Mae hyn yn golygu bod angen cyfyngu nifer y cyfranogwyr ar gyfer y cwrs hwn i uchafswm o 6. Os bydd y galw am y cwrs hwn yn ddigonol, efallai y bydd modd cyflwyno’r cwrs ddwywaith

Sesiwn 1 : Defnyddio Geogebra i ymchwilio i setiau data mawr.

Sesiwn 2 : Defnyddio Geogebra i gymell a ffurfioli Profion Arwyddocâd Binomaidd

Sesiwn 1: Tymore y Gwanwyn – Ail hanner tymor

Sesiwn 2: Tymor yr Haf – Hanner tymor cyntaf

Bydd y sesiwn yn dechrau am 6.30pm ac yn para hyd at 2 awr.

Bydd y cwrs hwn yn cael ei ardystio. Er mwyn derbyn Tystysgrif Cyflawniad, bydd disgwyl i gyfranogwyr fynychu o leiaf un o’r sesiynau a chwblhau, i lefel foddhaol, dasg wedi’i hasesu sy’n cynnwys dylunio rhaglennig Geogebra syml ac ymwybyddiaeth o sut y gellir ei defnyddio o fewn y rhaglen addysgu.