Athrawon

Adnoddau a Chyrsiau…


Y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf i athrawon…

Weapons of statistical instruction - Rydym yn byw mewn byd sy'n canolbwyntio fwyfwy ar ddata, lle mae'n hanfodol i bawb fod ag ymwybyddiaeth ystadegol ac adeiladu ar eu synhwyrau ystadegol. ..
Gweithdy fectorau - BethGweithdy fectorauPamArthrawon CA5PrynSesiwn 2 awr gyda’r nos yn ystod yr wythnos ar 3 Chwefror 2022SutSesiwn fyw o bellI archebub.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar waith fector manyleb Mathemateg Bellach Uned 1 UG. Bydd y prif gysyniadau yn cael eu cyflwyno gyda chymorth Geogebra, lle bo hynny’n briodol, ac yna’n cael eu defnyddio… Read More »Gweithdy fectorau
Mathemateg Bellach 4 – Cwrs Dysgu Proffesiynol - Beth Mathemateg Bellach 4 – Cwrs Dysgu Proffesiynol Pwy Athrawon CA5 Pryd Tymor y Gwanwyn a’r Haf Sut Sesiynau wyneb yn wyned/hybrid a sesiynau byw o bell. I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodeaeth Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw cynhwysfawr i MBU4 ac mae wedi’i anelu at athrawon sy’n cyflwyno Mathemateg Safon UG ar… Read More »Mathemateg Bellach 4 – Cwrs Dysgu Proffesiynol
Cyflwyniad i ddysgu Mathemateg lefel UG Uned 3 a 4 - Beth Cyflwyniad i ddysgu Mathemateg lefel UG Uned 3 a 4 Pam Athrawon CA5 Pryd 4 sesiwn 3 awr ar-lein yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn. Gwanwyn 2021/2022 Sut Ar-lein. Sesiwm Bwy. I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer cydweithwyr sydd â rhywfaint o brofiad o ddysgu Mathemateg… Read More »Cyflwyniad i ddysgu Mathemateg lefel UG Uned 3 a 4
Dysgu Proffesiynol Haen Uwch TGAU - Beth Dysgu Proffesiynol Haen Uwch TGAU Pam Cyfle i athrawon, nad mathemateg efallai yw eu prif bwnc. Pryd 4 sesiwn 3 awr ar-lein yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn. Gwanwyn 2021/2022 Sut Ar-lein, sesiwm bwy. I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Cyfle i athrawon, nad mathemateg efallai yw eu prif bwnc, ystyried a datblygu… Read More »Dysgu Proffesiynol Haen Uwch TGAU
Mathemateg Ychwanegol + Gweithgareddau Dosbarth Desmos - Ydych chi ar fin dechrau dysgu Mathemateg Ychwanegol?
Mathemateg yw eich Dyfodol - Cynhadledd Mathemateg undydd ym Mhrifysgol Bangor
Set Gyflawn o Fideos Wyneb i Waered! - Mae RhGMBC bellach wedi cwblhau’r set gyflawn o Fideos Wyneb i Waered Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch.
Angen gwirfoddolwyr ar gyfer Cyfle Dysgu Proffesiynol - Ein nod cychwynnol yw cynhyrchu nifer o gwestiynau ar gyfer Mathemateg Safon Uwch CBAC
Diweddariad Dysgu Proffesiynol 2021-22 - Cydweithwyr… Rydym wedi bod yn brysur yn llunio rhaglen o ddysgu proffesiynol i gefnogi athrawon mathemateg a mathemateg bellach UG a Safon Uwch ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Bydd manylion yn cael eu cylchredeg yn fuan. Yn y cyfamser, rydym wedi paratoi ychydig o fideos byr i roi blas i chi o’r cyflwyniadau a’r… Read More »Diweddariad Dysgu Proffesiynol 2021-22