Ysgol Haf Blwyddyn 11


Cynnwys Sesiynau Byw

Dydd Mawrth 17eg Awst  
UG Paratoi 1: Cymysg: datrys problemau!
Francis Hunt 
Deunyddiau a Dolenni:
Nodiadau Sesiwn
Datrysiadau wedi’u gweithio trwy ac Esboniadau

Dydd Mercher 18eg Awst 
UG Paratoi 2: Profi Rhagdybiaethau        
Theresa Hendy 
Deunyddiau a Dolenni:
Sesiwn Powerpoint

Dydd Iau 19eg Awst 
UG Paratoi 3: Maths Hudol a’r Hanes o Rif                       
Ben Sparks (Ben Sparks | mathematician musician speaker)
Deunyddiau a Dolenni:
Xaos
Alex Bellos
Martin Gardener
Marcus Du Sautoy

Dydd Mawrth 24ain Awst 
MB Blas 1: Fectorau                                                                                                                  
Adrian Wells
Sesiwn Powerpoint

Dydd Mercher 25ain Awst 
MB Blas 2: Rhifau Cymhlyg 
Sofya Lyakhova 
Deunyddiau a Dolenni:
Sesiwn Powerpoint
Sesiwn Powerpoint gydag anodiadau

Dydd Iau 26ain Awst 
MB Blas 3:  Graffiau Pegynlinol 
Stephen Earles
Deunyddiau a Dolenni:
Sesiwn Powerpoint

Wythnos 1

Heriau

O fewn y gweithgaredd Desmos hwn byddwch yn gallu rhyngweithio agweddau o heriau’r wythnos hon a uwchlwytho’ch atebion! 

Yn y PDF hwn fe welwch gyfarwyddiadau a thempledi pe byddech yn dymuno eu hargraffu a gweithio yn yr heulwen! 

Datrysiadau

Wythnos 2

Heriau

O fewn y gweithgaredd Desmos hwn byddwch yn gallu rhyngweithio agweddau o heriau’r wythnos hon a uwchlwytho’ch atebion! 

Datrysiadau

Wythnos 3

Heriau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd drwy’r cyfan o’r cyflwyniad pwyntpŵer, cyn cyflwyno eich atebion yn y gweithgaredd Desmos yma!

Datrysiadau

Wythnos 4

Heriau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd drwy’r cyfan o’r cyflwyniad pwyntpŵer, cyn cyflwyno eich atebion yn y gweithgaredd Desmos yma!

Datrysiadau

Wythnos 5

Heriau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd drwy’r cyfan o’r cyflwyniad pwyntpŵer, cyn cyflwyno eich atebion yn y gweithgaredd Desmos yma!

Datrysiadau

Wythnos 6

Heriau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd drwy’r cyfan o’r cyflwyniad pwyntpŵer, cyn cyflwyno eich atebion yn y gweithgaredd Desmos yma!

Datrysiadau