Darlith yr Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegaeth 2021-2022

BethArfau cyfarwyddyd ystadegol
PayAthrawon
Pryd30 Mawrth 2022,
18:30-20:00
SutDigwyddiad ar-lein: Cofrestrwch gyda FMSPW, yna archebwch
ArchebuE-bostiwch FMSPWales@swansea.ac.uk
Gyda’r pennawd: darlith TST
mae angen ffyrdd newydd a syniadau newydd arnom i helpu i wneud ystadegau’n fwy hygyrch

Mwy o wybodaeth

Rydym yn byw mewn byd sy’n canolbwyntio fwyfwy ar ddata, lle mae’n hanfodol i bawb fod ag ymwybyddiaeth ystadegol ac adeiladu ar eu synhwyrau ystadegol. Ni fu’r angen am ystadegau erioed yn fwy. Gydag chyfnod o newidiadau cyflym, a byd yn orlawn o ddata a newidynnau diddorol, mae angen ffyrdd newydd a syniadau newydd arnom i helpu i wneud ystadegau’n fwy hygyrch i bawb. Ni ddylai fod yn syndod bod addysg ystadegau hefyd wedi profi sifftiau seismig yn ystod y blynyddoedd diwethaf, o ran cynnwys a dulliau addysgu a ddefnyddiwyd. Mae Seland Newydd yn benodol wedi gwneud newidiadau sylweddol mewn perthynas â’u cwricwlwm ystadegaeth ac addysgeg a ddefnyddir i gyflwyno’r pwnc, ar lefel ysgolion cynradd ac uwchradd.

Bydd y sgwrs hon yn archwilio syniadau diddorol, yn cyflwyno sgiliau defnyddiol, ac yn ymchwilio i gyd-destunau cyffrous, i atgyfnerthu addysgu ystadegaeth a gwyddoniaeth data. Bydd ffocws ar ddelweddu data, gan ddefnyddio meddalwedd am ddim ar y we fel iNZight, gan egluro sut y gall yr adnoddau hyn gyfleu straeon data deniadol. Trafodir hefyd datblygu sgiliau o ran gallu darllen graffiau a data ‘eyeball’, disgrifio tueddiadau yn dda a’r gwerth o ddefnyddio arddangosfeydd data deinamig. Bydd hyn wedyn yn arwain at bwysigrwydd cyd-destun a’r angen i ddarparu setiau data deniadol yn y byd go iawn a all apelio at fyfyrwyr. Yna bydd ail ran y sgwrs yn disgrifio sut y gellir meithrin sgiliau a ddatblygwyd yn y rhan gyntaf i alluogi myfyrwyr i lunio eu straeon data diddorol a gafaelgar eu hunain.

Bydd syniadau a dulliau allweddol a gyflwynir trwy gydol y sgwrs yn cael eu cefnogi gyda fy mhrofiadau fy hun o weithio gydag athrawon ac academyddion yn Seland Newydd, Awstralia, yr UD a hefyd y DU, ynghyd ag ymchwil berthnasol ar sail tystiolaeth.

Yr Athro Rhys Christopher Jones yw’r Deon Addysg Cysylltiol yn y Gyfadran Iechyd a Gwyddorau Meddygol, ym Mhrifysgol Surrey. Cyn hyn, roedd yn Adran Ystadegau Prifysgol Auckland. Dros ei yrfa mae wedi dysgu amrywiaeth o bynciau, ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, sy’n cynnwys ystadegaeth, dulliau meintiol, a mathemateg ar gyfer gwyddoniaeth. Mae hefyd wedi dysgu amrywiaeth o bynciau sy’n seiliedig ar wyddoniaeth mewn colegau AB, sy’n cynnwys TGAU, BTEC, Mynediad a Safon Uwch. Mae ei gyfraniadau ymchwil sylfaenol ym meysydd datblygu’r cwricwlwm a rôl cyd-destun mewn addysg ystadegau. Mae diddordebau ymchwil Rhys hefyd yn canolbwyntio ar bryder mathemategol ac ystadegol, gan helpu i lywio strategaethau i ennyn diddordeb ac ysgogi pobl yn y pynciau hyn.Rhoddir Darlith yr Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegaeth, (teachingstatisticstrust.org.uk) yn flynyddol mewn sawl lleoliad. Mae wedi’i anelu at athrawon ystadegaeth, boed yn arbenigol neu’n anarbenigol, mewn ysgolion uwchradd, colegau a blynyddoedd cynnar y brifysgol.