Sesiwn Adolygu Mathemateg TGAU Pasg

BethSesiwn adolygu ar gyfer papurau TGAU Mathemateg Uwch a Chanolradd
PamMyfyrwyr TGAU Mathemateg Uwch a Chanolradd
Pryd11 Ebrill 2022 – Prifysgol Bangor 
12 Ebrill 2022 – Prifysgol Glyndŵr 
12 Ebrill 2022 – Prifysgol Abertawe 
13 Ebrill 2022 – Prifysgol Caerdydd 
09:15 – 13:45 
I archebuSesiynau Abertawe a Chaerdydd -10 myfyriwr o’ch ysgol (ar gyfer pob papur) e-bostiwch b.h.denyer@swansea.ac.uk
Sesiynau Bangor a Glyndŵr -5 myfyriwr o’ch ysgol (ar gyfer pob papur) e-bostiwch e.w.clode@bangor.ac.uk

Mwy o wybodaeth

Dychwelwch enwau y myfyrwyr erbyn 21 Mawrth a ffurflenni caniatâd rhieni sydd ynghlwm erbyn 8 Ebrill 

Pynciau ar gyfer y sesiynau adolygu:
CanolraddUwch
Datrys hafaliadau (x ar y ddwy ochr, cromfachau, ffracsiynau, cydamserol).  
Terfannau uchaf ac isaf.  
Theorem Pythagoras.  
Dilyniannau sy’n cynnwys y nfed term.  
Datrys hafaliadau cwadratig a chiwbig  
Indecsau.  
Canolrif a chymedr amlder wedi’i grwpio.  
Gwaith graff.
Gwahaniaeth rhwng dau sgwâr.  
Mesureg siapiau.  
Trin syrdiau.  
Gwaith graff – trawsffurfiadau.   Trigonometreg 3D.  
Cyfrifiadau gyda therfannau uchaf ac isaf.  
Cyfrannedd union a gwrthdro