DarpariaethSesiwn fyw o bell
DyddiadTymor yr Hydref 2021/2022
CostAm ddim i ysgolion neu golegau a ariennir gan y wladwriaeth
I Archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybodaeth

Er ei bod yn amlwg, o ganlyniad i’r amharu yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf, na fydd CBAC yn archwilio ffurfio hafaliadau differol syml yn 2022, mae dal angen iddo gael ei ddysgu fel rhan bwysig o ddatblygu  meddwl a dealltwriaeth mathemategol. Bydd y cwrs hwn yn archwilio’r mathau o bynciau mathemateg pur sy’n addas ar gyfer ffurfio hafaliadau differol trefn un a rhai strategaethau ar gyfer eu datrys.