BethGweithdy ar Brawff
PwyAthrawon
Pryd6ed o Orffennaf 2021 4-5:30pm
SutSesiwn byw ar-lein
I archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy O wybodaeth

O fewn y sesiwn yma dechreuwn yn edrych yn glyflym ar bwysigrwydd o, ac ymchwilio i mewn i, prawf. Nôd y sesiwn yma yw i adeiladu ar y sesiwn prawf o’r cynhadledd ACAM 2021. Edrychwn ar sut datblygwn prawf o CA 3 trwy i CA 4 i Fathemateg Bellach Lefel Safon Uwch. O fewn y sesiwn y prif ffocws yw ar lefelau Safon Uwch Mathemateg a Mathemateg Bellach. Yn benodol, yn edrych ar y canlynol.

  • prawf drwy ddiddwytho,
  • prawf drwy ddisbyddu, 
  • prawf drwy wrthddywediad,
  • prawf drwy anwythiad.

Yn ystod y sesiwn bydd yna deunyddiau enghreifftiol yn ystyried amrhyw o ddulliau a all gael eu defnyddio i ddatrys problemau ar brawf. Bydd yna hefyd cyfle i’r cyfranwyr i drio cwestiynau a thrafod y dulliau a ddefnyddiwyd.

Os oes gennych diddordeb mewn mynychu y weithdy Prawf e-bostiwch b.h.denyer@swansea.ac.uk