Geogebra Lefel 1 – Cyfrwng Cymraeg

BethGeogebra fel arf dysgu Mathemateg Safon Uwch
PwyAthrawon CA5
Prydddyddiad i’w drefnu
HowTBC
To bookfmspwales@swansea.ac.uk

Mwy o wybodaeth

Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno ffyrdd y gallai Geogebra fod yn ddefnyddiol mewn dosbarth Mathemateg Safon Uwch. Dylai fod yn iawn i’r rhai sy’n newydd i’r feddalwedd. Nod y cwrs yw rhoi’r sgiliau angenrheidiol i gyfranogwyr gynhyrchu rhaglennig syml ond defnyddiol a fydd yn rhoi cysyniadau o unedau Mathemateg M1 a M3 CBAC.

Bydd cyfranogwyr yn gweithio gyda Geogebra yn ystod y sesiynau felly bydd angen iddynt gael mynediad, ar y cyfrifiadur y maent yn ei ddefnyddio ar gyfer y sesiwn, i un o fersiynau Geogebra y gellir eu llwytho i lawr (Classic 5 neu Classic 6) neu i’r fersiwn we.
 
Sesiwn 1 : Geogebra fel Adnodd Graffio
·       Cyflwyno Geogebra
·       Cynhyrchu Graffiau o ffwythiannau
·       Ymchwilio i raddiannau a’r hafaliad y=mx+c
·       Ymchwilio i graffiau a hafaliadau
 
Sesiwn 2 : Geogebra fel Adnodd Ysgogi
·       Ysgogi canlyniadau graddiant
·       Archwilio Ffwythiannau a Thrawsnewidiadau
·       Ffwythiannau cynyddol, gostyngol, amgrwm a cheugrwm
 
Sesiwn 1: TBC
Sesiwn 2: TBC