Cystadleuaeth Creu Darlun Nadolig Desmos

Mae’n amser yna o’r flwyddyn eto! Amser i loywi eich sgiliau Desmos a chofleidio eich creadigrwydd Nadolig.

Dyma enillwyr gwych Rhagfyr 2023

I weld rhai enillwyr y gorffennol cliciwch yma

Croeso i gystadleuaeth creu Darlun Nadolig! Mae’n weddol syml, defnyddiwch Desmos i greu golygfa Nadoligaidd. Cymerwch gip ar ein rhestr chwarae youtubeNadolig Desmos i roi cychwyn arni a dechrau adeiladu!

Dyma diwtorial yn arbennig i helpu! Cystadleuaeth Nadolig Desmos 2023 – Tiwtorial Y Dyn Eira – YouTube

Os hoffai unrhyw athro gael mwy o arweiniad ar ddefnyddio Desmos, cysylltwch â Jen yma

Rhennir y gystadleuaeth yn dri chategori – Blwyddyn 7 & 8; Blwyddyn 9, 10 ac 11; Blwyddyn 12 a 13. Bydd taleb £15 ar gael ar gyfer y llun Desmos gorau ym mhob categori. Byddwn yn cysylltu â’r athro/athrawes i drefnu cyflwyno’r wobr!

I roi llun desmos myfyriwr yn y gystadleuaeth, cwblhewch a chyflwynwch y wybodaeth isod. 1 ffurflen ar gyfer pob myfyriwr.  Dyddiad cau ar gyfer lluniau 19 Rhagfyr 2023.

I weld sut i gael yr url gwyliwch hwn.

Bydd y lluniau yn cael eu rhannu ar ein cyfrif Trydar @RhGBMC_FMSPW yn ogystal â’r enillwyr.

Enw’r Ysgol 
Cod post yr Ysgol 
Enw’r Athro 
Ebost yr Athro 
Cyfrif Trydar Ysgol/Adran 
Enw’r Myfyriwr 
Grŵp Blwyddyn 
Url ar gyfer llun Desmos Myfyriwr  
Ebostiwch fmspwales@swansea.ac.uk gyda’r wybodaeth uchod a bydd cydnabyddiaeth yn cael ei yrru atoch.