Cystadleuaeth Creu Darlun Nadolig Desmos

Dyddiad Cau: 19 Rhagfyr 3pm

Mae’n amser yna o’r flwyddyn eto! Amser i loywi eich sgiliau Desmos a chofleidio eich creadigrwydd Nadolig.

I weld enillwyr y llynedd cliciwch yma

Croeso i gystadleuaeth creu Darlun Nadolig! Mae’n weddol syml, defnyddiwch Desmos i greu golygfa Nadoligaidd. Cymerwch gip ar ein rhestr chwarae youtubeNadolig Desmos i roi cychwyn arni a dechrau adeiladu!

Os hoffai unrhyw athro gael mwy o arweiniad ar ddefnyddio Desmos, cysylltwch ag Alice yma

Bydd taleb £15 ar gael ar gyfer y llun Desmos gorau gan fyfyriwr o Bl7 a 8, Bl9, 10 ac 11 a Bl12 – 13. Byddwn yn cysylltu â’r athro/athrawes i drefnu cyflwyno’r wobr!

I roi llun desmos myfyriwr yn y gystadleuaeth, cwblhewch a chyflwynwch y ffurflen isod. 1 ffurflen ar gyfer pob myfyriwr.

I weld sut i gael yr url gwyliwch hwn.

Bydd y lluniau yn cael eu rhannu ar ein cyfrif Trydar @RhGBMC_FMSPW yn ogystal â’r enillwyr.

Grŵp Blwyddyn: 7