BethParatoi ar gyfer gradd STEM
PwyMyfyrwyr graddio lefel-A
PrydGorffennaf-Awst 2021
Sutar-lein
I archebub.h.denyer@swansea.ac.uk  

More information

Mae RhGMBC yn dod â chyfres haf i chi i helpu i roi help i chi ddechrau ar gyrsiau gradd llawn mathemateg. Bob wythnos yn ystod gwyliau’r haf byddwn yn rhyddhau fideo ar bynciau Mathemateg Pur, Ffiseg, Peirianneg, Ystadegaeth, Tebygolrwydd neu Fodelu Mathemategol i’ch helpu chi i baratoi ar gyfer prifysgol.

Yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 3 Awst: cynhelir tair sesiwn fyw 2 awr ar-lein gan ganolbwyntio ar 3 phwnc allweddol i roi cychwyn da i chi’r flwyddyn nesaf ar gyfer gradd mewn mathemateg.

Yn y dosbarthiadau hyn byddwch yn cwrdd naill ai â mathemateg hollol newydd yn null prifysgol na ddaethoch ar ei draws yn yr ysgol neu byddwch yn dysgu edrych ar fathemateg gyfarwydd â llygad ffres.