BethAr fin dechrau Blwyddyn 12
PamBlwyddyn 11 yn meddwl am Faths ym Mhlwyddyn 12
PrydGorffennaf ac Awst 2021
SutHer ar-lein wythnosol
6 Sgwrs ar-lein byw yn ystod Awst
I archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybpdaeth

Mae RhGMBC yn dod â chyfres haf i roi cychwyn da i chi mewn Mathemateg a Mathemateg Bellach AS. Bob wythnos yn ystod gwyliau’r haf byddwn  (yn rhedeg am 6 wythnos o 19ain o Orffennaf)  yn rhyddhau cyfres o adnoddau ar bwnc i’ch helpu i baratoi ar gyfer blwyddyn 12. Gan gynnwys fideos, gweithgareddau Desmos, rhaglennig Geogebra neu weithgareddau datrys problemau, bydd atebion yn ymddangos yr wythnos ganlynol.

Yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 16 Awst: cynhelir tair sesiwn fyw 2 awr ar-lein gan ganolbwyntio ar 3 phwnc allweddol i roi cychwyn da i chi’r flwyddyn nesaf ar gyfer Mathemateg AS.

Yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 22ail o Awst: cynhelir tri sesiwn ar-lein byw 2 awr yn ffocysu ar 3 sesiwn blas a fydd yn rhoi blas i chi o Fathemateg Bellach lefel-AS.

I gofrestru cwblhewch ffurflen gofrestru a chaniatâd rhieni, ar gael gan b.h.denyer@swansea.ac.uk.