BethFideos a Powerpoints Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch 
PwyAthrawon Mathemateg
PrydNawr

Mwy o wybodaeth

Mae RhGMBC bellach wedi cwblhau’r set gyflawn o Fideos Wyneb i Waered Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch.

Gellir gweld y fideos trwy ein Sianel YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOxEe1FwlgWSatlZ9MjbBwA

Gellir cyrchu fideos, pwerbwyntiau a ‘nodiadau â bylchau’ trwy’r adran Cynllun Gwaith Cyfnod Allweddol Pump ar dudalen Athrawon> Adnoddau’r Wefan.

Rydym yn cyflenwi’r holl Powerpoints a ddefnyddir ar gyfer gwneud y fideos fel y gallwch eu defnyddio i wneud eich fideos wyneb i waered eich hun (neu at ddibenion ystafell ddosbarth!) – mae hyn yn golygu y gallwch eu golygu a’u torri fel y dymunwch a rhoi eich llais eich hun arnynt. Mae rhywfaint o dystiolaeth bod fideos â llais athro eu hunain ychydig yn fwy effeithiol nag fel arall – er bod yr effaith yn fach felly ni ddylid poeni am ddefnyddio’r fideos a ddarperir.

Yn y ffolderi nodiadau â bylchau mae pdf’s ar gyfer pob Uned yn ogystal ag ar gyfer pob Fideo wyneb i waered. Mae’r PowerPoints hefyd yn cael eu darparu fel y gallwch eu golygu.

Hefyd wedi’u cynnwys mae Taenlenni gyda dolenni YouTube i’r holl fideos.

Wrth gwrs, er bod y fideos hyn yn cael eu galw, yn ‘Wyneb i Waered’ gellir eu defnyddio ar gyfer atgyfnerthu, adolygu ac ati. Ein gobaith yw eu bod yn cael eu defnyddio’n helaeth gan fyfyrwyr.

Croesewir adborth i d.r.g.oakes@swansea.ac.uk