BethParatoi ar gyfer arholiad MAT
PwyMyfyrwyr Blwyddyn 12 (2020-2021)
Pryd3 Gorffennaf,
10 Gorffennaf,
25 Medi,
9 Hydref,
25 Hydref 2021
SutTeams
I archebu fmspwales@swansea.ac.uk

Mwy o wybodaeth

Bydd pump sesiwn ar-lein i baratoi ar gyfer y prawf MAT Maths Admissions Test | Mathematical Institute (ox.ac.uk) yn cael eu cynnal ar ddyddiau Sadwrn 3 a 10 Gorffennaf, 25 Medi a 9 a 25 Hydref 2021

Mae’r rhain wedi eu hanelu at ddisgyblion blwyddyn 12 cyfredol sy’n bwriadu sefyll y prawf mis Tachwedd 2021.  Bydd y sesiynau hyn hefyd yn ddefnyddiol i fyfyrwyr sy’n paratoi ar gyfer unrhyw brawf sy’n gofyn am sgiliau datrys problemau mathemategol fel yr arholiadau PAT, TMUA neu STEP, neu ar gyfer unrhyw fyfyriwr sy’n dymuno gwella ei sgiliau yn y maes hwn.   Ynghlwm mae ffurflen ganiatâd i’w ddychwelyd erbyn 28 Mai.  Gellir sganio neu dynnu ffoto o’r ffurflen i’w dychwelyd.