What/BethSesiynau hyfforddi pwrpasol yn yr ysgol
Who/PamAthrawon CA4 a 5
When/PrydBlwyddyn Academaidd 2022/2023
How/SutYr Ysgol
To book/I archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybodaeth

Yn ogystal ag ein amserlen o gyrsiau Dysgu Proffesiynol, gall RhGMB Cymru cynnig sesiynau hyfforddi pwrpasol yn yr ysgol, am dim cost ar gyfer ysgolion wedi’u hariannu’n ddaleithiol.  

Gallwn cynnig hyfforddiant ar unrhyw pwnc Mathemateg TGAU, Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch, yn ogystal â sesiynau hyfforddi byr ar Addysgeg a Meddalwedd Deinamig.  

Gall y sesiynau yma cael eu cynnal ar ôl ysgol neu yn ystod diwrnodau HMS. Gall y sesiynau cael eu teilwra i anghenion penodol y staff dysgu mathemateg yn eich ysgol. 

Os hoffwch trefnu sesiwn hyfforddi pwrpasol yn yr ysgol Maths Bellach neu i gael fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bethanie.