Rydym wedi rhyddhau Nodiadau â Bylchau ar gyfer ein holl Fideos Wyneb i Waered Lefel A Mathemateg a Mathemateg Bellach. 

Gellir dod o hyd iddynt yn yr Ardal Adnoddau ar ein gwefan ac mae’nt ar gael i athrawon sydd wedi’ cofrestru gyda RhGMBC yn unig

Yn gynwysedig mae: 

  • fersiynau o’n PowerPoints Wyneb i Waered gyda’r bylchau wedi’u hychwanegu, y gallwch eu golygu os dymunwch neu os oes angen; 
  • pdf yn barod i’w argraffu. 

Bwriad nodiadau â blychau yw gwella dealltwriaeth fideos Wyneb i Waered trwy ganiatáu i fyfyrwyr ganolbwyntio ar y cynnwys heb boeni ynghylch a ydynt yn gwneud nodiadau da o’r fideos. Mae’r rhannau o’r sleidiau sydd â bylchau wedi’u cynllunio i fyfyrwyr ganolbwyntio ar agweddau allweddol y deunydd newydd. 

Rydym wedi treialu’r nodiadau hyn gyda’n myfyrwyr Hyfforddiant Mathemateg Bellach ac mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol iawn

Enghreifftiau Wedi’u Dewis