BethCynhadledd Mathemateg undydd ym Mhrifysgol Bangor a Glyndŵr
PwyI fyfyrwyr mathemateg blwyddyn 10
Pryd12 & 13 Gorffennaf 2022
I archebue.w.clode@bangor.ac.uk

Mwy o wybodaeth

15 myfyriwr o bob ysgol. Lle y bo modd a fyddech gystal â sicrhau rhaniad cyfartal rhwng bechgyn a merched os gwelwch yn dda. Bydd gofyn i bawb wisgo mwgwd. Prifysgol Bangor 12 Gorffennaf, Prifysgol Glyndŵr 13 Gorffennaf 2022