BethMathemateg Bellach 4 – Cwrs Dysgu Proffesiynol
PwyAthrawon CA5
PrydTymor y Gwanwyn a’r Haf
SutSesiynau wyneb yn wyned/hybrid a sesiynau byw o bell.
I archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybodeaeth

Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw cynhwysfawr i MBU4 ac mae wedi’i anelu at athrawon sy’n cyflwyno Mathemateg Safon UG ar hyn o bryd yr hoffai ddysgu Mathemateg Bellach A2.

6 Sesiwn. 2 wyneb yn wyneb wedi’u lleoli ym Mhrifysgol Abertawe (wedi’u ffrydio’n fyw i Fangor, Caerdydd, Aberystwyth a Wrecsam).

4 sesiwn o bell

Bydd pob sesiwn yn cael ei recordio ar gyfer y rhai na allant fynychu.

Dyddiadau: Sesiynau byw dydd Sadwrn, sesiynau o bell nos Fawrth

  • Sesiwn 1: Cyfres Pwer a Thrigonometreg  yn Cychwyn: 8/2/22  Gorffen ar Zoom: 1/3/22
  • Sesiwn 2: Rhifau Cymhlyg   yn Cychwyn: Hybrid wyneb yn wyneb neu Zoom: 5/3/22  Gorffen ar Zoom 22/3/22
  • Sesiwn 3: Hyperbolics   yn Cychwyn: 22/3/22  Gorffen ar Zoom: 28/4/22
  • Sesiwn 4: Integreiddio  yn Cychwyn: 28/4/22  Gorffen ar Zoom 17/5/22
  • Sesiwn 5: Matricsau a Phegynol   yn Cychwyn : 17/5/22  Gorffen ar Zoom Zoom 7/6/22
  • Sesiwn 6:  Hafaliadau Differol yn Cychwyn: Hybrid wyneb yn wyneb neu Zoom: 11/6/22  Gorffen ar Zoom 5/7/22

Cyflwynir sesiynau yn Saesneg; bydd deunyddiau ar gael yn ddwyieithog.