Strwythur y Cwrs 8 Sesiwn. 2 wyneb yn wyneb wedi’u lleoli ym Mhrifysgol Abertawe (wedi’u ffrydio’n fyw i Fangor, Caerdydd, Aberystwyth a Wrecsam).
6 sesiwn o bell
Bydd pob sesiwn yn cael ei recordio ar gyfer y rhai na allant fynychu.
DyddiadauSesiynau byw dydd Sadwrn, sesiynau o bell nos
Fawrth Tymor yr Hydref 2021/2022
CostAm ddim i ysgolion neu golegau a ariennir gan y wladwriaeth
I Archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybodaeth

This course will give a comprehensive coverage of FMU1 and is aimed at teachers who currently deliver A-Level Maths would like to teach AS-level Further Maths.

Cyflwynir sesiynau yn Saesneg; bydd deunyddiau ar gael yn ddwyieithog.

Rydym yn bwriadu cynnig cwrs Mathemateg Bellach Uned 4 yn Nhymor y Gwanwyn 2021/2022 a chwrs Mathemateg Bellach Uned 2 yn Nhymor yr Haf 2021/2022