Gweithdy Prawf Mathemateg Bellach

BethGweithdy Prawf Mathemateg Bellach
PwyAthrawon CA5
PrydDydd Llun 5 Rhagfyr 2022
HowAr-lein
To bookb.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybodaeth

 Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar:

Sefydlu’r sylfaen resymegol sy’n sail i’r dull anwytho

Defnyddio anwytho i brofi canlyniadau sy’n cynnwys dilyniannau, cyfresi, matricsau, rhanadwyeddac anghydraddoldebau.

Bydd y gweithdy yn cael ei gynnal drwy zoom.
Cynhelir y gweithdy ddydd Llun 5 Rhagfyr 2022 rhwng 18:30 a 20:00