Gweithdy Datrys Problemau

Gweithdy Datrys Problemau Blwyddyn 10 neu 11

Mae ein tiwtoriaid ar gael i gyflwyno gweithdy datrys problemau mathemateg llawn hwyl yn eich ysgol, wedi ei anelu at flwyddyn 10 neu flwyddyn 11

Mae’r sesiynau hyn yn rhad ac am ddim a gellir eu cyflwyno o fewn gwers neu amser cinio, pryd bynnag sy’n gyfleus i chi.

Mae’r sesiwn yn cynnwys amrywiaeth o bynciau sydd angen dim ond sgiliau TGAU, ond sy’n ymestyn ymennydd eich myfyriwr a’u hannog i gydweithio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â mi.

Anfonwch y manylion canlynol atom a byddwn mewn cysylltiad i drefnu sesiwn:

Dyddiad           
Amser dechrau, o ddewis
Amser gorffen, o ddewis 
Cyfrwng Cymraeg, Saesneg neu ddwyieithog    
Nifer y staff           
Nifer y myfyrwyr
I archeburhgmbcymru@swansea.ac.uk