Rydym yn raddol yn rhyddhau ein apiau Geogebra, sy’n gysylltiedig â Chynllun Gwaith RhGMBC. 

Y setiau cyntaf sydd ar gael yw’r rhai M UG U1, M U2 U3, MB UG U1 & MB U2 U4.

Byddwn yn rhyddhau setiau pellach cyn gynted ag y gallwn. 

Gall athrawon gael mynediad i’r canlynol drwy’r Ardal Adnoddau

  • Y apiau eu hunain i’w defnyddio a golygu fel y dymunir. 
  • rhaglennig ar-lein trwy ddolenni i wefan Geogebra. 

Nodwch os gwelwch yn dda: 

Gellir rhannu’r apiau a’r dolenni gyda myfyrwyr 

  • Gall golygu apiau fod yn werthfawr ar gyfer datblygiad mathemategol myfyrwyr (ac athrawon!) 

Hoffem i chi ystyried yr apiau hyn fel ‘fersiynau beta’. 

  • Os byddwch yn dod ar draws unrhyw ddiffygion neu wallau – rhowch wybod i ni. 
  • Os ydych yn gwella ap ac yr hoffech ei rannu â chydweithwyr, rhowch wybod i ni. 

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn ein cyrsiau Dysgu Proffesiynol Geogebra yma