DarpariaethSesiynau byw o bell
DyddiadTymor yr Hydref 2021/2022
CostAm ddim i ysgolion neu golegau a ariennir gan y wladwriaeth
I Archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybodaeth

Bydd y gweithdy hwn yn adeiladu ar hanfodion Geogebra a bydd yn canolbwyntio ar flychau gwirio a blychau testun, taenlenni a botymau Geogebra a’u cymwysiadau i Fodelu Mathemategol, Ffwythiannau, Trawsffurfiadau, dull Newton ar gyfer datrys hafaliadau a Geometreg a Chromliniau Parametrig.