Dysgu Proffesiynol Geogebra

TGAU

LEFEL 1

G1.1: Cyflwyniad i Geogebra
Plotio Graffiau
Ffwythiant di-dor ar barth a rhoddir
Graffiau a Hafaliadau

G1.2: Ysgogi Canlyniadau Geometreg
Ymchwiliad Pedrochrau
Theoremau’r Cylch
Trawsffurfiadau
Manylion ac i archebu

LEFEL 2

Yn dod cyn hir

Lefel A Pur

Mathemateg LEFEL 1

A1.1: Cyflwyniad i Geogebra
Plotio Graffiau
Ffwythiant di-dor ar barth a rhoddir
Graffiau a Hafaliadau

A1.2: Ysgogi Canlyniadau MU1
Datblygu Canlyniadau Graddiant
Archwilio Ffwythiant a thrawsffurfiadau
Manylion ac i archebu

Mathemateg LEFEL 2

A2.1: Trigonometreg a Chalcwlws
Y Ffurf Harmonig
Calcwlws Ffwythiannau Trigonometrig
Fformiwlâu ongl fach

A2.2: MU3 Dulliau Iterus
Iteriadau ar gyfer x=f(x)
Diagramau gwe pry cop ar gyfer x=f(x)
Manylion ac i archebu

Mathemateg Bellach LEFEL 1

F1.1
Locysau Diagram Argand
Trawsffurfiadau o’r plân cymhlyg
Gwreiddiau polynomialau Ciwbig

F1.2
Trawsffurfiadau matrics o’r gofod 2D
Manylion ac i archebu

Mathemateg Bellach LEFEL 2

F2.1: MB U4
Rhifau Cymhlyg
Cyfresi Maclaurin

F2.2: MB U4
Cyfesurynnau Pegynlinol
Hafaliadau Differol
Yn dod cyn hir

Lefel A Ystadegaeth

LEFEL 1

S1.1: Mathemateg Bellach Uned 1 Pur (MB U1)
Defnyddio Geogebra i ymchwilio i setiau data mawr

S1.2: Mathemateg Bellach Uned 1 Pur (MB U1)
Defnyddio Geogebra i gymell a ffurfiloli Profion Arwyddocâd Binoamaidd
Manylion ac i archebu

LEFEL 2

S2.1: MU4: Dosraniad y cymedr sampl
Defnyddio Geogebra i ysgogi canlyniadau pwysig am ddosraniad y cymedr sampl

S2.1: MU4: Profion Arwyddocâd gyda’r Cymedr Sampl
Defnyddio Geogebra i ysgogi canlyniadau pwysig am ddosraniad y cymedr sampl
Yn dod cyn hir

Lefel A Mecaneg

LEFEL 1

M1.1: MU2/4
Grymoedd a Deddfau Newton

M1.2: MU2/4
Cinemateg gyda Geogebra
Manylion ac i archebu