Dysgu Proffesiynol Geogebra

TGAU

LEFEL 1

G1.1/A1.1: Cyflwyniad i Geogebra
Plotio Graffiau
Ffwythiant di-dor ar barth a rhoddir
Graffiau a Hafaliadau
Manylion ac i archebu

G1.2: Ysgogi Canlyniadau Geometreg
Ymchwiliad Pedrochrau
Theoremau’r Cylch
Trawsffurfiadau
Manylion ac i archebu

LEFEL 2

Yn dod cyn hir

Mathemateg Lefel A

LEFEL 1

G1.1/A1.1: Cyflwyniad i Geogebra
Plotio Graffiau
Ffwythiant di-dor ar barth a rhoddir
Graffiau a Hafaliadau
Manylion ac i archebu

A1.2: Ysgogi Canlyniadau MU1
Datblygu Canlyniadau Graddiant
Archwilio Ffwythiant a thrawsffurfiadau
Manylion ac i archebu

LEFEL 2

A2.1: Trigonometreg a Chalcwlws
Y Ffurf Harmonig
Calcwlws Ffwythiannau Trigonometrig
Fformiwlâu ongl fach
Cromliniau Parametrig
Manylion ac i archebu

A2.2: MU3 Dulliau Iterus
Iteriadau ar gyfer x=f(x)
Diagramau gwe pry cop ar gyfer x=f(x)
Newton Raphson ar gyfer f(x)=0
Manylion ac i archebu

LEFEL 3

A3.1: MU2/4 Mecaneg
Graffiau i gynrychioli mudiant llinol
Animeiddiad o system bwli
Darluniad o fudiant taflegryn
Manylion ac i archebu

A3.2: MU2/4 Ystadegaeth
Dadansoddi data
Dosraniadau Tebygolrwydd a phrofion arwyddocâd
Dosraniad cymedr sampl
Manylion ac i archebu

Mathemateg Bellach Lefel A

LEFEL 1

Gwelwch A1.1

Gwelwch  A1.2

LEFEL 2

Gwelwch  A2.1

Gwelwch  A2.2

LEFEL 3

F3.1: Mathemateg Bellach Uned 1 Pur (MB U1)
Locysau a thrawsffurfiadau o’r plân cymhlyg
Trawsffurfiadau matrics o’r gofod 2D
Manylion ac i archebu

F3.2: Mathemateg Bellach Uned 1 Pur (MB U1)
Pwyntiau sefydlog a llinellau o drawsffurfiadau matrics.
Fectorau
Manylion ac i archebu

LEFEL 4

F4.1: Mathemateg Bellach Uned 4 Pur (MB U4)
Rhifau Cymhlyg
Cyfresi Maclaurin
Manylion ac i archebu

F4.2: Mathemateg Bellach Uned 4 Pur (MB U4)
Cyfesurynnau Pegynlinol
Hafaliadau Differol
Manylion ac i archebu