Rydym wedi trefnu diwrnod adolygu ar-lein ar gyfer dydd Llun 25ain o Fawrth 2024.

Bydd hyn ar Teams a bydd yr amserlen fel a ganlyn:-

10:00 – 11:25Uned 1 – Pur
11:30 – 12:15Uned 2 – Ystadegau
12:20 – 13:15Uned 3 – Mecaneg
  
14:00 – 15:20Uned 4 – Pur
15:30 – 16:15Uned 5 – Ystadegau
16:20 – 17:15Uned 6 – Mecaneg

I gofrestu, rhaid llenwi ffurflen archebu a ffurflen caniatâd rhieni.  Gellir gwneud hyn trwy glicio ar y ddolen ganlynol:-

https://hub.furthermaths.wales/student-consent.php?event_id=24

Sylwch na fydd myfyrwyr nad ydynt wedi cofrestru yn cael mynediad i’r ystafell ddosbarth. 

Pan fydd myfyrwyr wedi cofrestru anfonir dolen i’r sesiwn atynt a gallant fynychu gymaint o’r unedau ag y dymunant.

Rydym yn gobeithio croesawu gymaint o myfyrwyr a phosibl i’r sesiynau rhad ac am ddim hyn, felly a fyddech cystal â dosbarthu hwn i’ch myfyrwyr cyn gynted â phosibl.

Unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Hayley